2021 09 21

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 9, 9–13 „Eik paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.

biblija
Kun. Vytautas Brilius. bernardinai.lt nuotrauka

Keliaudamas Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam: „Eik paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.

Kai jis Mato namuose sėdosi prie vaišių stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių.

Fariziejai, tai išvydę, ėmė priekaištauti jo mokiniams: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“

Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: ‘Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos’. Aš ir atėjau kviesti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“.
Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Jėzus ne todėl atsisėdo prie stalo Mato namuose, kad būtų neturėjęs kur pavalgyti, bet kadangi Matas jį įtikėjo, pakluso jo žodžiui, pasuko jo parodytu keliu.

Iki tol Matas buvo nusidėjėlis, todėl nebuvo artimas šventajam Jėzui. Dabar jie susivienijo ir bendras stalas tapo vienybės ženklu. Fariziejai to nesuprato ir nenorėjo su nusidėjėliais būti kartu. Jie tikėjo Dievo gailestingumu ir pritarė, kad būtų atleistos nuodėmės. Jie žinojo ir pritarė pranašų žodžiams, kad visos tautos, visi atsivertę nusidėjėliai ateis prie Viešpaties kalno, į Viešpaties miestą. Tačiau to trokšdami jie nepajėgė suvokti, pabijojo pratęsti mintį, kad visiems buvusiems nusidėjėliams atėjus į jų miestą, su jais teks būti kartu. „Atleisk jiems Viešpatie nuodėmes, tačiau jie tebūna nuo manęs atskirti.“ Tačiau atleidimas ir yra susivienijimas, buvimas kartu.

Todėl krikščioniško atleidimo tikrumas yra matuojamas tuo, kiek teisusis gali būti su nusidėjėliu, kiek pasirengęs jį pakelti ir palaikyti tiesos, meilės ir vienybės kelyje. Gydytojas turi būti su ligoniu, teisusis su nusidėjėliu, bet ne tam, kad bendrautų jo nuodėmėse ar jas pateisintų, o tam, kad palaikytų tiesos kelyje ir tik tada, kai nusidėjėlis apsisprendžia pasirinkti tą tiesos kelią.