2020 09 21

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 9, 9–13 „Eik paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį

biblija
Kun. Vytautas Brilius. Redakcijos archyvo nuotrauka

Keliaudamas Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam: „Eik paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.
Kai jis Mato namuose sėdosi prie vaišių stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių.
Fariziejai, tai išvydę, ėmė priekaištauti jo mokiniams: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“
Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: ‘Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos’. Aš ir atėjau kviesti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

„Keliaudamas Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matą“. Jėzų sekė Jo mokiniai, smalsuoliai, taip pat ir jo priešininkai, stebintys, ar neatsitiks kažkas tokio, ką galėtų panaudoti prieš Jėzų. Tikriausiai Jėzus ir Jo sekėjai ne kartą praėjo pro tą muitinę, tačiau vien Jis pamatė, kad ten sėdi žmogus, išskyrė Matą iš „nusidėjėlių“ tarpo ir pakvietė Jį sekti. Tokiu būdu muitininkas, kurio niekas nelaikė žmogumi, tapo vienu artimiausių Jėzaus mokinių, artimesnis, nei daugelis Jį sekiojusiųjų. Ar aš įžvelgiu žmogų muitininko ir kitokio „nusidėjėlio“ asmenyje, ar jie man visi iš anksto nurašyti? Ar moku prabilti, patraukti ir nuolat duoti dvasios, kad jie galėtų manimi sekti? Tai mano krikščioniška pasiuntinybė.

Fariziejai pasipiktino, kad Jėzus sėdi prie stalo su nusidėjėliais. Tačiau pasaulis platesnis nei vien tavo draugai ir bendraminčiai, su kitokiais nebendraudamas, žmogus užsidaro į savo mažą pasaulėlį, kur jam jauku. Tačiau Jėzus žvelgia plačiau, atsisėsdamas su nepalankiais žmonėmis, juos mokydamas bei gydydamas. Jie Jo klausosi, todėl gali išgirsti ir pasikeisti. Tai vėl mums pamoka, kad surastume kitokius nei mes, jų neišsigąstume, nepataikautume, pagal juos nepasikeistume, bet gydytume juos.