2021 04 05

Kun. Evaldas Darulis OFM

bernardinai.lt

Vaizdo įrašo trukmė:

1 min.

Mūsų sunkumai taps prisikėlimu

Antrąją šv. Velykų dieną su Viešpaties Prisikėlimu mus sveikina Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonas kun. Evaldas Darulis OFM.

„Jėzus Kristus, numiręs ant kryžiaus, prisikėlė. Švęsdami Velykų šventę, mes apmąstome ir mūsų pačių asmeninį Velykų slėpinį.

Kiekvienas žmogus yra Viešpaties krauju ir kančia atpirktas iš nuodėmių. Ir kiekvienam yra suteikta viltis, kad, baigę žemiškąją kelionę, kelsimės amžinajam gyvenimui“, – sako br. Evaldas.