2021 02 25

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Nauja knyga „Laiškai karžygiams: katalikiški skaitymai vaikams“

Knygos viršelis

Tai – 1934–1935 metais trijų Lietuvoje veikusių kunigų seminarijų auklėtinių laiškai, rašyti vaikams, siekiant jiems įkvėpti meilės Dievui ir artimui dvasią. Kauno, Telšių ir Vilkaviškio seminarijų klierikai savo nuoširdžiais ir rūpestingais laiškais kreipiasi į Lietuvos vaikus, norėdami juose pažadinti Dievo meilę ir šventumo siekį.

Tarpukariu trijų Lietuvos seminarijų klierikams kilo idėja užmegzti gyvą bendravimą laiškais tarp kunigų seminarijų auklėtinių ir Eucharistijos karžygių organizacijai priklausiusių vaikų. Vaikai rašė laiškus jauniesiems seminaristams, o šie savo ruožtu atsakė gražių pasakojimų ir pamokymų kupinais laiškais, kurie ir surinkti šioje knygoje. Iš viso buvo išleistos trys „Laiškų karžygiams“ knygos, į kiekvieną iš jų sudėti skirtingų seminarijų klierikų laiškai.

Pirmoji knyga, rašyta Kauno klierikų, skirta spalio mėnesiui, kuris laikomas Šventojo Rožančiaus mėnesiu. Antroji knyga, kurią rašė Telšių seminaristai, skirta gegužės – Švenčiausiosios Mergelės Marijos – mėnesiui, kai Lietuvoje vyksta gražiosios gegužinės pamaldos. Galiausiai, trečiojoje, Vilkaviškio seminarijos auklėtinių sudarytoje, knygoje švenčiamas birželio mėnuo, skirtas Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai ir birželinėms pamaldoms. Didžiąją dalį šių trijų nedidelių knygelių laiškų leidėjai sudėjo į vieną knygą ir vėl siūlo skaitytojams kaip puikų skaitinį Pirmajai Komunijai ar Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantiems vaikams, o taip pat ir mažesniesiems, dar nemokantiems skaityti.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

„Juk kaip būtų gražu, jeigu tėvai šiuos laiškus ir juose pasakojamas istorijas skaitytų savo vaikučiams!“, – sako leidyklos „Tradere“, išleidusios „Laiškus karžygiams“, atstovai.

Knyga iliustruota dailininko Jurgio Jonaičio iliustracijomis.

Leidyklos „Tradere“ informacija