2020 11 07

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Naujas palaimintasis – jaunas pasaulietis, kankinys

Portretas.
Palaimintasis Joanas Roigas y Diggle. „Vatican News“ nuotrauka

Lapkričio 7 dieną Šventosios Šeimos bazilikoje („Sagrada Familia“) Barselonoje palaimintuoju paskelbtas Joanas Roigas y Diggle, vos devyniolikos metų sulaukęs kankinys pasaulietis. Beatifikacijos apeigoms vadovavo Barselonos arkivyskupas kardinolas Joan Omella.

Joanas Roigas y Diggle gimė 1917 metų gegužės 12 dieną Barselonoje. 1934 metais šeima dėl ekonominių problemų persikėlė į mažesnį Masnou miestelį.

Nuo pat paauglystės Joanas įsitraukė į katalikišką veiklą – aktyviai dalyvavo parapijos gyvenime, tapo Jaunųjų Katalonijos krikščionių federacijos nariu, vėliau vadovu. Lygiagrečiai puoselėjo intensyvų, disciplinuotą ir brandų dvasinį gyvenimą, aiškiai suvokė socialines problemas ir troško jas spręsti pagal Bažnyčios socialinę doktriną.

Grupė žmonių.
Palaimintojo Joano Roigo y Diggle. „Vatican News“ nuotrauka

Deja, gabaus ir energingo jaunuolio planus nutraukė Ispanijos pilietinis karas. Vienas iš jo aspektų: socialistinių ir komunistinių, bet taip pat liberalių pažiūrų kovotojų kruvinos represijos prieš Katalikų Bažnyčią. Kunigai, vienuoliai ir vienuolės, aktyvūs pasauliečiai katalikai buvo paprasčiausiai medžiojami ir be didesnių skrupulų nužudomi. Istorikas Julio de la Cueva Merino nurodo, kad nuo revoliucionierių rankos žuvo 13 vyskupų, 4172 kunigai ir seminaristai, 2364 vienuoliai, 283 vienuolės, beveik septyni tūkstančiai asmenų. Prie jų reikia pridėti dešimtis tūkstančių pasauliečių katalikų.

Joanas Roigas y Diggle buvo vienas iš jų. 1936 metų vasarą religinis persekiojimas buvo itin smarkus ir žiaurus. Joanas suprato realią grėsmę gyvybei, tačiau nepalūžo ir pasiryžo nesitraukti, toliau kalbėti aiškiai ir drąsiai, kaip liudija jo keli laiškai ir trumpi straipsniai vietiniam katalikiškam leidiniui. Juose pabrėžiama ne politinė opozicija ar ideologija, tačiau krikščioniška pozicija išpažinti Dievą.

Grupė žmonių.
Palaimintasis Juanas aktyviai dalyvavo katalikiškoje veikloje. „Vatican News“ nuotrauka
Meldžiasi.
Palaimintasis Juanas. „Vatican News“ nuotrauka

Pasklidus gandams, kad rengiamasi sudeginti parapijos bažnyčią, jaunuolis klebonui pasakė, kad yra pasiryžęs budėti – per naktį miegoti bažnyčioje ir stoti prieš jos užpuolikus. Klebonas jaunuolį atkalbėjo. Liepos viduryje bažnyčia iš tiesų buvo padegta, kaip ir Katalonijos Jaunųjų krikščionių federacijos būstinė.

Po kelių savaičių, rugsėjo 11 dienos vakare, grupė ginkluotų vyrų pasibeldė į Joano šeimos namus. Jie norėjo susidoroti ir su jo tėvu, tačiau jo nerado. Nusiaubę namus, padegę religinius objektus, jie išsivedė jaunuolį. Prieš tai jis priėmė Komuniją, kurią su kunigo ir savo dvasios tėvo leidimu laikė namuose, ramiai pasakė motinai, kad ir ji būtų rami ir kad jis viskam pasiryžęs. Užpuolikai įsisodino jaunuolį į automobilį, toliau ieškojo tėvo, kelias valandas vežiojosi su savimi, galiausiai rugsėjo 12 paryčiais nuvežė prie vienų kapinių sienos ir čia jį sušaudė.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Vėliau iš pačių egzekutorių lūpų išėjo liudijimas, jog jaunuolis iki pat pabaigos išliko tvirtas. Prieš mirtį jis pasakė: „Tegu Dievas jums atleidžia, kaip aš atleidžiu“ ir „Tegyvuoja Kristus Karalius“.

Joanas Roigas y Diggle įsiliejo į šimtų Ispanijos pilietinio karo kankinių, nužudytų iš neapykantos tikėjimui, jau pripažintų šventaisiais ir palaimintaisiais, gretas.