Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 03 28

Jūratė Grabytė

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Naujasis žurnalo „Jėzuitai“ numeris pristato misiją ir misionierius

Žurnalos viršelis

Ką tik pasirodžiusio eilinio žurnalo „Jėzuitai“ numerio turinį geriausiai apibūdina jo paantraštė: „Misija ir misionieriai“. Žurnale savo misiją Pietų Afrikos Respublikoje prisimena šiuo metu Lemonte ją atliekantis t. Vaidas Lukoševičius, o kodėl norėjo darbuotis būtent Lietuvoje, žurnalo skaitytojams pasakoja Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje dažniausiai sutinkamas iš JAV atvykęs br. Juozapas Glėbas, CFX.

Į naują misiją – rūpintis po visą pasaulį pasklidusių lietuvių sielovada – siunčiamas arkivysk. Lionginas Virbalas žurnale kreipiasi į mūsų tautiečius (žurnalas „Jėzuitai“ spausdinamas ir JAV).

Vartydami leidinio puslapius taip pat sužinosite, kaip savo misiją atliko 28-aMisionieriaisis Jėzaus Draugijos generolas Pedras Arrupė (pradėta jo beatifikacijos byla), bei rasite savo žemiškąją misiją taip pat jau baigusio buvusio Lietuvos jėzuitų provincijolo vysk. Jono Borutos laišką, kuriame jis išdėsto svarbiausius savo gyvenimo principus.

Jėzuitiškosios tapatybės ugdymo koordinatorė dr. Vilma Šliužaitė rašinyje „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios?“ išsamiai pristato, kaip savajai misijai – ugdyti jaunimą ignaciškosios pedagogikos principais – rengiasi ir su kokiais iššūkiais susiduria jėzuitų gimnazijose dirbantys pedagogai.

O su kokiais iššūkiais ir išbandymais ilgame savo ugdymo(si) kelyje susiduria

jėzuitai, žurnale atvirai pasakoja t. Mindaugas Malinauskas, sausio mėnesį drauge su t. Eugenijumi Markovu davęs paskutiniuosius įžadus Jėzaus Draugijoje, kuriuos priėmė į Lietuvą atvykęs Centrinės Europos jėzuitų provincijolas t. Bernhardas Bürgleris, savo rašiniu, paaiškinančiu jėzuitiškų įžadų prasmę, ir pradedantis šį numerį.

Jame rasite ir daugiau tekstų, kviečiančių apmąstyti mūsų pačių kasdienę misiją, kuriai mus nuolat kviečia Viešpats.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite