Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

„Nelaimingas žmogus, kuris jaučiasi nieko nemokąs, nieko negalįs“

Pal. Jurgis Matulaitis (1926 m.). Trakų istorijos muziejaus nuotrauka

„Ne įstatymo klausytojai yra teisūs pas Dievą, bet Įstatymo pildytojai bus išteisinti“ (Rom 2, 13). Kaip bloga kitus gerai mokinant, pačiam blogai gyventi (Rom 2, 17–24).

Kiekvienas narys turi mokėti gerai ir nuodugniai nors vieną kokį daiktą, kad būtų tame dalyke draugijoje, visuomenėje ir Bažnyčioje jėga, visiems kitiems atspirtis; žinoma, kiek galint, kiek gabumai leidžia, vis tiek ar tai būtų mokslo šaka, ar įstaigų vedimas ir tvarkymas, ar pamokslų sakymas, ar rekolekcijų vedimas, ar pastoracija, ar koks amatas, arba šiaip koks nors darbas.

Toksai žmogus išlavinimas vienoje kokioje šakoje turi vertę ne tik dėl draugijos, bet ir dėl paties išsilavinusio žmogaus. Čia galima pritaikyti Šventojo Rašto žodžius: ‘Kas yra ištikimas mažesniuose dalykuose, tam Dievas suteikia malonę ir prie didesnių’ (Mt 25, 21). Išsilavinęs viename dalyke, moka, reikalui atėjus, imtis ir prie kitų daiktų. Toksai žmogus greičiau tampa gyvenimu pakakintas. Nelaimingas žmogus, kuris jaučiasi nieko nemokąs, nieko negalįs. Kuris neturi sau pasiskyręs ir pasirinkęs jokio tikro darbo. Jis pats dažnai nesižino už ko griebtis, ką nusitverti. Juo savo darbą labiau apribosi, tai juo labiau prie jo priprasi, juo labiau į jį įsigilinsi. Pats darbas tada tau pasidarys malonesnis, galėsi nuvaryti gilesnę vagą Bažnyčios dirvoje.

Ištrauka iš pal. Jurgio Matulaičio dienoraščio, 1911 m. kovo 6 d.  Kalba netaisyta