Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 05 07

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Nepilnamečių apsauga: rengiamos atnaujintos gairės

Unsplash.com nuotrauka

Gegužės 6-ąją baigėsi tris dienas trukusi Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos plenarinės sesijos darbai. Dieną anksčiau jos dalyvius priėmė popiežius Pranciškus.

Plenarinės sesijos programa apėmė daug darbų, liečiančių įvairias sritis, nuo seksualinio nepilnamečių išnaudojimo prevencijos, greitesnio reagavimo ir nusikaltusiųjų baudimo iki Komisijos statuso bei visuotinių gairių atnaujinimo.

2011 m. Tikėjimo mokymo kongregacija parengė bendras gaires, kaip reaguoti ir spręsti seksualinio išnaudojimo atvejus bažnytinėje aplinkoje. Pasaulio vyskupijos buvo paprašytos šias gaires adaptuoti savo kontekste. Tačiau nuo to laiko buvo priimta dešimtys mažesnių ir didesnių pakeitimų ar patikslinimų, reaguojant į patirtį ir rekomendacijas. 2019 m. gegužės 7-ąją paskelbtas motu proprio Vos Estis Lux Mundi, kuris susumavo daug iš jų. Dabartiniame Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos plenariniame suvažiavime diskutuota apie naują bendrųjų gairių redakciją. Taip pat 2023 m. gegužės–rugsėjo mėnesiais bus vykdomos viešos konsultacijos dėl šių gairių.

„Reikia ir toliau stengtis tobulinti dvasininkų ir vienuolių elgesio gaires ir standartus. Tikiuosi gauti informaciją apie šias pastangas ir metinę ataskaitą apie tai, kas, jūsų manymu, veikia gerai, o kas ne, kad būtų galima atlikti atitinkamus pakeitimus“, – penktadienio audiencijoje sakė popiežius Pranciškus.

Nepilnamečių apsaugos komisijos susitikimo darbotvarkėje kalbėta apie pačios Komisijos darbą nauja sudėtimi per pastaruosius mėnesius, apie rengiamą penkerių metų strateginį planą ir kasmetinę ataskaitą. Komisijos plenarinio suvažiavimo dalyviai aplankė kitas Šventojo Sosto institucijas, ypač tas, su kuriomis gali tekti bendradarbiauti. Šiuo požiūriu svarbus neseniai pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Evangelizavimo dikasterija, veikiančia ir tolimuose bei nuošaliuose pasaulio regionuose.

Buvo peržiūrėti Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos kontaktai su vyskupijomis, siekiant joms padėti tinkama prevencija arba geru teisingumo vykdymu, diegti specialias pareigybes ir biurus vyskupijose, kurių tikslas yra padėti aukoms įteikti skundą ir gauti pagalbą.

Galiausiai kalbėta apie Komisijos funkcijas pagal 2022 m. kovo mėnesį paskelbtos Romos Kurijos konstitucijos apibrėžimą, išplėtusį Komisijos mandatą.

Nepilnamečių apsaugos komisijos pranešime priduriama, kad dėl vieno JAV katalikiško fondo Komisija galėjo pasamdyti bendradarbius, kurie padės įgyvendinti jos mandatą kraštų Bažnyčiose.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

 

 

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite