Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2022 01 20

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Nepilnamečių lytinio išnaudojimo tyrimas Miuncheno-Freizingo arkivyskupijoje

EPA nuotrauka

Ketvirtadienį Miunchene buvo pristatyta nepriklausomos komisijos, tyrusios nepilnamečių ir suaugusiųjų lytinio išnaudojimo atvejus Miuncheno-Freizingo arkivyskupijoje, ataskaita. Komisiją sudarė advokatų biuro „Westpfahl Spilker Wastl“ (WSW) teisininkai.

Atliktas tyrimas apima 1945–2019 metų laikotarpį. Jo metu nustatyti 235 įtariami kaltininkai – tarp jų 173 kunigai. Nustatyta, kad tarp 497 nukentėjusiųjų 247 buvo berniukai arba jaunuoliai, 182 mergaitės arba merginos. 68 aukų atveju lyties nebuvo įmanoma nustatyti. Didžioji dalis kaltininkų – vidutinio amžiaus dvasininkai. Dauguma aukų – nepilnamečiai.

Nepilnamečių lytinio išnaudojimo Miuncheno-Freizingo arkivyskupijoje tyrimo ataskaita. EPA nuotrauka

Nors dauguma užfiksuotų lytinio išnaudojimo atvejų apima septintąjį ir aštuntąjį praeito amžiaus dešimtmetį, didžioji dalis kaltinimų buvo pateikta tik po 2015 metų. Tyrėjai mano, kad nemaža dalis tokių atvejų iki šiol lieka nenustatyti.

Advokato Martino Puscho teigimu, net 67 dvasininkai dėl įtarimų gausos turėjo susilaukti teisinių Bažnyčios sankcijų, tačiau net 43 atvejais jos nebuvo pritaikytos. Net 40 tokių dvasininkų buvo toliau leista darbuotis sielovadoje. Tarp jų buvo net 18 kunigų, sulaukusių nuosprendžio baudžiamosiose valstybinio teismo bylose.

Advokatas Martinas Puschas. EPA nuotrauka

WSW advokatų nustatė, kad net trys šios arkivyskupijos ganytojai nesiėmė reikiamų priemonių, susidūrę lytiniu išnaudojimu kaltinamais dvasininkais. Kard. Josephas Ratzingeris (vadovavęs arkivyskupijai 1977–1982 m. laikotarpiu) minimas dėl 4 tokių atvejų, kardinolas Friedrich Wetteris (vadovavęs arkivyskupijai 1982–2007 m. laikotarpiu) – dėl 21, o dabartinis arkivyskupas kard. Reinhardas Marxas – dėl 2 atvejų.

M. Puschas patvirtino, kad Josepho Ratzingerio vyskupavimo laikotarpiu dviem valstybinio teismo nuteistiems kunigams buvo leista tęsti sielovadinį darbą, jie nesulaukė jokių bažnytinių sankcijų, taip pat nebuvo nustatyta, kad vyskupija būtų pasirūpinusi nukentėjusiaisiais. Nors Benedikto XVI vardu tyrėjams pateiktame paaiškinime teigiama, kad apie šiuos ir kitus atvejus jis nebuvęs informuotas, advokato M. Puscho teigimu, tyrimo metu sukaupti dokumentai rodo buvus priešingai.

Apibendrindami tyrimo rezultatus WSW advokatai ragino Bažnyčios vadovus prisiimti atsakomybė už tai, kad bent jau iki 2010 metų jie nesipriešino lytinio išnaudojimo nusikaltimams palankiai sistemai Bažnyčioje, nesiėmė jokių priemonių, nesusimąstė apie tai, kokių pasekmių lytinis išnaudojimas palieka nukentejusių asmenų gyvenimuose.

Daug komentarų sulaukė ataskaitoje minimas Eseno vyskupijos kunigo Peterio H. atvejis. Iki šiol nustatyta, kad nuo jo nukentėjo net 30 nepilnamečių. 1980 m. jam buvo paskirta terapijos programa Miunchene, jokių kitų sankcijų iš Bažnyčios vadovų pusės jis tuomet nesulaukė. Negana to, 1982 m jam buvo leista tęsti kunigišką tarnystę, nuo kurios jis buvo nušalintas tik 2010 m.

Josepho Ratzingerio (Benedikto XVI) biografas Peteris Seewaldas, šiandien Vokietijos televizijai ARD komentuodamas kaltinimus tuometiniam Miuncheno-Freizingo arkivyskupui, pabrėžė, kad J. Ratzingeris nedalyvavo nei priimant sprendimus dėl kunigo H. priėmimo Miunchene, nei dėl jo grąžinimo į kunigo tarnystę. Eseno vyskupijos atsiųstame dokumente priežastys, dėl kurių kunigas siunčiamas gydytis į Miuncheną, nebuvo nurodytos. Arkivyskupas J. Ratzingeris nedalyvavo posėdyje, kuriame tuometinis Miuncheno generalvikaras Gerhardas Gruberis patenkino Eseno vyskupijos prašymą.

Peteris Seewaldas. EPA nuotrauka

P. Seewaldas taip pat pabrėžė, kad be Benedikto XVI indėlio Katalikų bažnyčia anaiptol nebūtų taip toli pažengusi kovoje su lytinio išnaudojimo nusikaltimais. Vokiečių žurnalistas priminė, kad ryžtingų žingsnių J. Ratzingeris ėmėsi dar būdamas Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektu, o tapęs popiežiumi gerokai sugriežtino kaltininkų atsakomybę ir įvedė iki šiol tęsiamą nulinės tolerancijos politiką visiems nepilnamečių lytinio išnaudojimo atvejams.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Miunchene paskelbus ataskaitą, Šventojo Sosto spaudos salės vadovas Matteo Bruni, atsakydamas į žurnalistų klausimus, pareiškė:

„Šventasis Sostas mano, kad reikia skirti deramą dėmesį šiam dokumentui. Kol kas dar nebuvo susipažinta su jo turiniu. Artimiausiomis dienomis bus atidžiai išnagrinėtos visos jo detales. Šventasis Sostas, dar kartą išreikšdamas gėdos jausmą ir apgailestavimą dėl dvasininkų vykdyto nepilnamečių išnaudojimo, yra artimas visoms aukoms ir patvirtina pasiryžimą saugoti vaikus, užtikrinant jiems saugią aplinką.“

Parengta pagal kath.ch, katholisch.de, domradio.de ir „Vatican News“ informaciją.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite