Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Nuotolinių paskaitų ciklas Šiluvos šventovėje „Piligrimystės apraiškos kultūroje ir kasdienybėje“

Unsplash.com nuotrauka

Kelionė: tikslas ar procesas? Vidinės patirtys ar išoriniai emocijų dirgikliai? Kada keliavimas yra turistinis veiksmas, o kada – piligrimystė? Šiluvos piligrimų centras drauge su Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetu lapkričio mėnesį organizuoja 4 paskaitų ciklą, kuriuo pabandys išsamiau apžvelgti su piligrimyste susijusius aktualius klausimus iš mokslinės ir dvasinės perspektyvos.

Iš tiesų žmonija nuolat keliauja. Pati autentiškiausia ir netgi nuo mūsų nepriklausanti yra Žemės kelionė aplink Saulę. Šioje kelionėje glūdi paradoksas. Viena vertus, mes cikliškai sukamės aplink savo žvaigždę ir pasineriame į proceso hipnozę. Tačiau mūsų visatai nuolat plečiantis, nuolat esame toje pačioje vietoje, kuri ir pati niekada nėra…toje pačioje vietoje?

Panašiai ir žmonija kaip kultūrinė rūšis – sklendžia tarp tikslo kaip siekio nukeliauti į konkretų tašką ir proceso – paties keliavimo kaip tikslo. Jos kelionės patirtis driekiasi nuo klajokliškos prigimties kvietimo atsiduoti cikliško gamtos laiko tėkmei iki anuomet progresyvių pirmųjų sėslių gyventojų išsikelto tikslo suvaldyti gamtą ir siekti pažangos. Nuo individo laisvės iki kolektyvinės tapatybės paieškų – kelionės būdas visada domino kiekvieną kada nors gyvenusį Žemėje žmogų.

Kviečiame jungtis į paskaitų ciklą, kurio metu Šiluvos piligrimų centro ir Vytauto Didžiojo universiteto atstovai kvies pažvelgti į piligrimystės fenomeną iš istorinės, turistinės, miestokūros, o taip pat ir dvasinės perspektyvos.

Lapkričio 12 d 14 val. dr. Kastyčio Rudoko paskaita apžvelgs ateities turizmo trajektorijas, atskleis istoriškai paveldėtus procesus, kurie gali pasitarnauti inovatyvių vietokūros modelių taikyme. Keliamos hipotezės ir scenarijai, kas pakeis masinį vartojamojo pobūdžio turizmą, kuris visiškai neatitinka nei socialinių, nei ekonominių, nei ekologinių dabartinio, o juo labiau ateities pasaulio poreikių? Drauge su naujų gyvenimo būdų atsiradimu keisis ir pati keliavimo samprata. Čia kaip niekada iškyla ir aktualia tampa piligrimystės sąvoka, kuri bus išplėtota kalbant apie XXI amžiaus antros pusės žmogų. Paskaita parengta Aveiro universitete Portugalijoje skaityto mokslinio pranešimo pagrindu.

Dr. Kastytis Rudokas. Organizatorių nuotrauka

Lapkričio 19 d. 14 val. dr. Kastyčio Rudoko paskaita – platesnio pobūdžio diskusija, skirta pirmiausiai parodyti kaip laike savo piligriminę kelionę keliauja miestas – labiausiai integralus laiko ir erdvės požiūriu žmonijos civilizacinis kūrinys. Įprasta manyti, jog miestas yra grynas linijinio laiko produktas. Mes parodysime, jog miestas priklauso nuo laiko, tačiau atskleisime, jog yra daugiau laiko tėkmės trajektorijų nei viena mums žinoma: iš praeities į ateitį. Galiausiai – ieškosime atsakymų, kur veda ši kelionė: ar į nuolatinį civilizacinį progresą, o gal kaip tik į laiko imperatyvų nugalėjimą, kuriam įgyvendinti reikia daug daugiau nei racionalus žmogaus protas.

Silvija Čižaitė-Rudokienė. Donato Bielkausko nuotrauka

Lapkričio 26 d. 14 val. lekt. Silvijos Čižaitės-Rudokienės paskaita pristatys Šiluvos šventovės fenomeną, gyvosios piligrimystės koncepciją bei teorijos pritaikymą praktikoje, kai turizmas gali tapti žingsniu piligrimystės link, ir kaip skirtingos įstaigos, savivaldybės atranda bendrystę būtent piligrimystės aspektuose.

Dr. Benas Ulevičius. Lauro Basinsko nuotrauka

Gruodžio 3 d. 14 val. dr. Beno Ulevičiaus paskaita padės suvokti žmogaus ir žmonijos pašaukimą kaip piligrimystę, vykstančią veidą įgyjančios kūrinijos kelionės kontekste. Pasitelkęs teologų įžvalgas, lektorius kvies pažvelgti į įstabią visatos kelionę, kurioje vykstantys sudėtingėjimo procesai rodo į visų dalykų šerdyje glūdinčią trauką Dievo link. Keliaujantis žmogus iškyla visatoje tam, kad ši įgytų akis, skirtas regėti Dievą.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Paskaitos vyks nuotoliniu būdu Zoom platformoje. Paskaitų laikas: lapkričio 12, 19, 26 ir gruodžio 3 d. 14 val.

Privaloma registracija el. paštu: [email protected]

Paskaitų ciklo kaina – 30 Eur. Išklausius visas paskaitas išduodamas sertifikatas.

Organizatorių informacija

Prisidėk prie išlikimo!

Jei „Bernardinai.lt“ norite skaityti ir rudenį, paremkite jau dabar.