Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2021 08 03

Mindaugas Jonušas

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Pakutuvėnuose vyks Marijos festivalis

Šiais metais Pakutuvėnuose (Plungės r.) rugpjūčio 12–15 dienomis vyks pirmasis Lietuvoje Marijos festivalis. Kodėl šiais sunkiais laikais reikia tokio festivalio ir kokia jo reikšmė bei prasmė kalbamės su viena iš organizatorių Gintaute Kazlauskiene.

Lietuvoje šiais metais vyks pirmasis Marijos festivalis. Kodėl jis rengiamas?

Mintis rengti šį festivalį kilo iš troškimo surengti didelę šventę mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui per Jo Motiną Mariją, taip atsiliepiant į Jos ištartus žodžius pirmojo Europoje apsireiškimo metu Šiluvoje: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama.“

Festivalis truks tris dienas (rugpjūčio 12–15 d.) ir bus apvainikuotas gražia Marijos Ėmimo Dangun švente (Žolinėmis), o jo programoje girdėsime šešis prasmingus mokymus (pranešėjai – arkivysk. K. Kėvalas, vysk. A. Jurevičius, kun. A. Vaickūnas ir P. Vaineikis, B. Ulevičius, G. Kazlauskienė), kurie praplės mūsų žvilgsnį į Mergelę Mariją.

Dalyvausime puikiame ištisiniame šlovinime, kurį organizuoja R. Daujotaitė, sužinosime apie veikiančias marijines organizacijas ir vienuolijas Lietuvoje, vyks praktiniai užsiėmimai dirbtuvėlėse. Kasdien bus aukojamos šventos Mišios, švęsime šabą, vyks vidinio išgydymo pamaldos bei nuolatinė adoracija. Patarnaujantys kunigai sudarys sąlygas atlikti išpažintį. Festivalį pradės Taize giesmių vakaras ir kun. V. Gedvainis, o užbaigs iškilmingos šv. Mišios bei koncertas „Paslaptingoji Rožė“ su liudijimais.

Įgyvendinti festivalio programą padeda visas pulkas savanorių. Tai pat bus ir vaikų užimtumo tarnyba, kad tėvai galėtų ramiai ir susikaupę klausytis pranešimų. Naujienas galima sekti feisbuke, renginys bus filmuojamas, o mokymai ir atskiri siužetai transliuojami tiesiogiai jutube.

Kodėl Lietuvai reikia tokio festivalio? Ar neužtenka Marijos švenčių parapijose?

Lietuvoje daug metų vyksta įvairiausi festivaliai, sutraukiantys būrius žmonių, o didingos šventės, kuri sukviestų tikinčiuosius, pasigendame. Mergelei Marijai skirti kasmetiniai atlaidai Šiluvoje, Žemaičių Kalvarijoje, Aušros Vartuose, Pivašiūnuose, Krekenavoje ir kitose Lietuvos vietose, turi savo specifiką ir, be abejo, tai yra nuostabi Dievo dovana mūsų žemei, tačiau reikalinga nauja šventinio susibūrimo forma, kai, Šventosios Dvasios suburti į konkrečią vietą su tiksline programa, galėtume susipažinti ir susitelkti į vieną Marijos vaikų būrį.

Renginio programa

Lietuva vadinama Marijos žeme. Ar tikrai galima sakyti, kad gyvename Marijos žemėje? Ir ar tikrai esame supratę, kad gyvename palaimintoje vietoje?

Gyvename Marijos žemėje, bet, ko gero, esame užmiršę ar gerai nesupratę ir neįvertinę šio pavadinimo esmės bei svarbos. Ar suvokiame, kad pati Dievo Motina yra apsireiškusi mūsų žemėje? Ir tai yra pirmasis Europoje, antrasis pasaulyje (iš septynių oficialiai pripažintų) apsireiškimas ir, manoma, kad vienintelis, kai Ji kalbėjo kitos konfesijos žmogui.

Ši žinia yra nepaprastai svarbi pirmiausia mums, lietuviams, taip pat Europai ir visam pasauliui. Nuo amžių Lietuvą lydėjo akivaizdi Marijos globa, padėjusi mūsų mažai tautai nepražūti sudėtinguose istorijos vingiuose. Pradedant Vytauto Didžiojo malda Mergelei Marijai prieš Žalgirio mūšį (pagal liudininkų užrašymą) ir baigiant Rožinio malda 1991 m. sausio 13 d. prie Seimo. Daugybė Lietuvos žmonių savo gyvenimais liudija apie Marijos globą ir apsaugą.

Lietuviškas liaudiškas pamaldumas, anksčiau buvęs toks gyvas ir liudijęs apie širdžių artumą Marijos širdžiai (ypač gegužės ir spalio mėnesiais), yra smarkiai sumažėjęs ar net beveik numiręs.

Tiksliau, užgesintas pasaulio dvasios ir piktojo sėkmingų puolimų. O gyvename išties palaimintoje Viešpaties vietoje, apie ką liudija ir šv. Faustinai padiktuotas Jėzaus Gailestingumo paveikslas, sutraukiantis piligrimų iš viso pasaulio ir tik dabar po truputį atrandamas savų – lietuvių. Popiežiaus suteikti atlaidai, kalbant Gailestingumo vainikėlį prie Švenčiausiojo, yra dar vienas didelis ženklas, bylojantis apie mūsų žemės išskirtinumą Viešpaties plane…

Kuo siekiama šiuo pirmu festivaliu Marijai? Ar nebus taip, kad šis unikalus festivalis pasimes tarp visų tų, kurie šiuo metu rengiami?

Pirmojo festivalio paskirtis – tarytum nupūsti dulkes nuo Marijos žemės pavadinimo, kad jis vėl atgautų tikrąją savo spalvą. Taip pat be galo svarbu surinkti visus, mylinčius Mariją ir trokštančius kuo geriau Ją pažinti. Nemažas būrys žmonių internetinių rekolekcijų „33 dienos iki ryto šlovės“ būdu šiuo metu keliauja Pasiaukojimo Marijai (kuris ir įvyks būtent per Žolinių šventę) link.

Tad Pasiaukojimas Mergelei Marijai, tiksliau, Jėzui Kristui per Jo Motiną, yra tarytum centrinis taškas visame šiame vyksme. Visa programa bus skirta Dievo garbei ir šlovei per gilesnį ir platesnį Marijos pažinimą. Tikimės, kad tuos, kurie atvyks, bus surinkusi Šventoji Dvasia, ir kiekvienas gaus nemažai dvasinių dovanų pagal tai, ko jam labiausiai reikia šiame gyvenimo etape. Ar festivalis nepasimes tarp gausos kitų panašių renginių? Tikrai ne! Nes pagrindinė organizatorė yra Mergelė Marija, o mes – tik talkinantys Jai…

Ar realu, kad šis festivalis prieš Žolines taptų vertinamas ir kasmetinis?

Tikime, kad šis festivalis pirmasis, bet tikrai ne paskutinis, jis taps tradiniu renginiu. Tai bus tarytum Marijos karūnavimo, Žolinių šventės įprasminimas.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Ar šis renginys tik Žemaitijai?

Šis festivalis skirtas visai Lietuvai ir visiems lietuviams. Ketina atvykti svečių iš užsienio – Airijos, Vokietijos, Norvegijos, Švedijos. Taip pat kviečiame dalyvauti ir kitų konfesijų tikinčiuosius, trokštančius pažinti Dievo Motiną. Juk Mergelė Marija pati žengė pirmąjį žingsnį ekumenizmo link, ištarusi savo žodžius Šiluvoje kitos konfesijos žmogui – kalvinų seminarijos rektoriui (bakalaurui) Saliamonui Grocijui ir Šiluvos kalvinų katechetui Mikalojui Fierai. Todėl kviečiame visus – atvykite pašlovinti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardą kartu su Jo Motina Marija!

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite