2021 11 26

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Pal. Giacomo Alberione – medijų apaštalas

Pal. Giacomo Alberione. Wikipedia.org nuotrauka

Italas Jokūbas (Giacomo) Alberione gimė 1884 m. balandžio 4 d. San Lorenzo di Fossano (Cuneo), vargingoje, bet darbščioje valstiečių šeimoje. Būdamas septynerių berniukas pajuto pašaukimą kunigystei. Įstojo į Bra seminariją, tačiau po ketverių studijų metų iškilusi stipri krizė privertė palikti seminariją.

1900 m. rudenį jis vėl apsivilko seminaristo sutaną, šį kartą – Albos kolegijoje. Naktį, kuri ženklino perėjimą į naująjį šimtmetį, per iškilmingą eucharistinės adoracijos budėjimą katedroje klūpėdamas maldoje išgyveno intensyvią dvasinę patirtį. Jis aiškiai suvokė savo būsimą misiją: gyventi ir dovanoti pasauliui Jėzų Kristų – Kelią, Tiesą ir Gyvenimą, pasitelkiant visas greičiausias ir efektyviausias komunikacijos priemones, kurias civilizacijos pažanga buvo parūpinusi žmonijai.

Šiai misijai atlikti jis įkūrė Paulinų šeimą, kurią sudaro penkios vienuolinės kongregacijos, keturi pasaulietiniai institutai ir asociacija.

Mirtis jį pasitiko Romoje, sulaukusį 87 metų, 1971 m. lapkričio 26 d., netrukus po šv. Pauliaus VI vizito.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Popiežius apie kun. Alberione yra sakęs: „nuolankus, tylus, nenuilstantis, visada budrus, visada susitelkęs mintyse, kurios bėga nuo maldos prie darbo, visada nusiteikęs tikrinti„ laiko ženklus “, tai yra genialiausius būdus pasiekti sielas“. Pasak Pauliaus VI, don Alberionė suteikė Bažnyčiai naujų saviraiškos ir apaštalavimo priemonių, naujų gebėjimų ir naują savo misijos supratimą šiuolaikiniame pasaulyje ir šiuolaikinėmis priemonėmis. Jis atvirai džiaugėsi „ištikimomis ir nenuilstančiomis pastangomis bei vaisiais, kuriuos jis duoda Dievo garbei ir Bažnyčios labui“.

1996 m. birželio 26 d. šventasis Jonas Paulius II pripažino Jokūbo Alberionės didvyriškas dorybes, paskelbdamas jį garbinguoju Dievo tarnu. O 2003 m. balandžio 27 d. – palaimintuoju.

Pal. Alberione yra palaidotas Romoje, Santa Maria Regina degli Apostoli alla Montagnola bazilikoje. Albos ir Fossano vyskupijos bei Paulinų šeima liturgijoje jį mini lapkričio 26 d.

Pagal Santi, beati e testimoni