Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 02 18

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Pal. Jurgis Kašyra MIC: baltarusių ir Vilniaus palaimintasis

Pal. Jurgis Kašyra. Padrimariani.org nuotrauka

Vasario 18 d. minime pal. Jurgį Kašyrą (Jerzy Kaszyra, 1904–1943), kunigą marijoną.

Pal. Jurgis Kašyra gimė Aleksandrave (Vilniaus r.) 1904 m. balandžio 4 d. Anksti tapo našlaičiu. Buvo pakrikštytas stačiatikių bažnyčioje, tačiau sulaukęs 18 metų tapo kataliku. 1922 m. ėmė lankyti marijonų mokyklą, 1924 m. tapo marijonu. Vėliau studijavo filosofiją Romoje, o teologiją – Vilniuje.

1935 m. Vilniuje buvo įšventintas kunigu, paskirtas marijonų studentų magistru. Vėliau dvejus metus dirbo Drujos (Baltarusija) gimnazijos prefektu.

1938 m. buvo paskirtas Rosicos (Baltarusija) vienuolyno Polesėje vyresniuoju. Iš pradžių šis vienuolynas buvo marijonų prieglauda pabėgėliams iš vokiečių teritorijos, tačiau tai buvo tik trumpą laiką, nes, sovietų armijai kirtus Lenkijos sieną, sovietai likvidavo marijonų žemes, vienuolyną, turtą. Dalis vienuolių išvyko į Vakarus. T. Jurgis Kašyra išvyko į Lietuvą.

1942 m. t. Jurgis grįžo į Drują, iš ten – į Rosicą. Naciams užėmus Rosicą ir už partizaninę veiklą ėmus persekioti žmones, t. Jurgis Kašyra liko kartu su persekiojamaisiais, vykdydamas savo kunigišką misiją.

Rosicos kankiniai, palaimintieji kunigai Jurgis ir Antanas. Catholic.by nuotrauka

Naciai savo baudžiamąją operaciją ciniškai vadino „Žiemos magija“. Jie planavo išvalyti 40 kilometrų zoną: tuo tikslu sudegino per 300 kaimų Baltarusijoje ir dar šimtus Rusijos teritorijoje. Šiuose gaisruose sudegė nemažai gyventojų, kiti buvo išsiųsti į koncentracijos stovyklas.

Vietiniai Rosicos gyventojai, suvaryti į bažnyčią, beveik penkias dienas laukė nacių „teismo“. Visą tą laiką juos palaikė kunigai – Jurgis Kašyra ir Antonijus Laščevičius, vieninteliai turėję teisę išeiti iš pastato. Kunigai atnešdavo žmonėms maisto, krikštijo, klausė išpažinčių, darė viską, ką galėjo.

Jauni ir stiprūs vyrai buvo išsiųsti į lagerius, o vyresnio amžiaus, silpnesnieji, ligoniai ir nėščios moterys buvo sudeginti didesniuose pastatuose.

Kunigams buvo leista išeiti į laisvę, tačiau jie liko su savo kaimene ir taip pat žuvo gaisre. Iš viso Rosicose žuvo 1528 žmonės. Viename iš siaubingų židinių, kuriame 1943 m. vasario 18 d. žuvo daugiau nei 600 žmonių kartu su kunigu Jurgiu Kašyra, buvo aptiktos procesijų Kryžiaus liekanos (kunigas jį nešė žmonių kolonos priekyje) ir apdegusi ranka, spaudžianti rožinį.

1999 m. birželio 13 d. popiežius Jonas Paulius II paskelbė t. Jurgį Kašyrą palaimintuoju kartu su kitais 107 lenkų kankiniais, kurie liturgijoje minimi birželio 12 d.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite