Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2021 05 18

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Palangoje dvi fotografijos parodos pasakos apie dvi iškilias asmenybes – A. Liutkų ir A. Mončį

Antano Mončio namuose-muziejuje ir jo prieigose atidarytos dvi fotografijų parodos: „Antanas Liutkus (1906–1970). Antanas Mončys Prancūzijoje“ ir „Antanas Liutkus (1906–1970). Palanga (1937–1938)“, susietos dviejų žinomų asmenybių vardais bei draugyste, užsimezgusia ir puoselėta Antano Liutkaus šeimos namuose Pietų Prancūzijoje, į kuriuos pasisvečiuoti būdavo kviečiamas skulptorius Antanas Mončys.

Šiais, jubiliejiniais, metais tai tarsi abiejų bičiulių pasisveikinimas, bet jau A. Mončio namuose-muziejuje Palangoje, kurią dar 1937–1938 m. A. Liutkus fotografuodavo, kai čia atvažiuodavo su savo būsimąja žmona Janina Mikulskyte. 

Šios parodos yra Palangos miesto meto Šarūno Vaitkaus globojamos Antano Mončio gimimo šimtmečio akcentų programos „Sveikinimai ir pasisveikinimai Antano Mončio gimimo 100-čiui“ dalis, kuri džiugins kurorto gyventojus ir miesto svečius iki pat vėlyvo rudens.

„Dvi fotografijų parodos, per kurias atsiskleidžia dviejų Antanų bičiulystė, tarsi nutiesia tiltą tarp Palangos ir Prancūzijos, tarp ano laikmečio ir dabarties. Čia nėra taiklesnių žodžių už tuos, kuriuos prieš beveik ketvirtį amžiaus rašė Antano Liutkaus žmona Janina savo laiškuose Antano Mončio seseriai Birutei: „Jūsų Antanas buvo savas žmogus, jį su mano Antanu jungė menas, na, ir žemaitiškumas.“ Šią jungtį ir siekiame atskleisti abiejose parodose“, – sako A. Mončio namų-muziejaus direktorė, menininko dukterėčia Loreta Birutė Turauskaitė.

Parodose eksponuojamų fotografijų autorius, teisininkas, dailininkas Antanas Liutkus Lietuvos istorijos puslapiuose yra geriau žinomas kaip tarpukario diplomatas, 1933 m. dirbęs Užsienio reikalų ministerijoje, 1936 m. paskirtas Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje atašė, o 1938 m. tapęs antruoju sekretoriumi. Kaip ir daugelis to meto šviesuolių, priverstas gyventi emigracijoje, jis čia pasinėrė į meną – dalyvavo parodose, bendravo su daugeliu menininkų ir rašė apie juos to meto lietuviškos spaudos puslapiams.

„Antanas Mončys jau daugelį metų savo kūryboje ieško pusiausvyros tarp tyros plastikos ir emocijų. […] Jaunų skulptorių iš lʼÉcole de Paris tarpe Mončys, be jokios abejonės, yra tas, prieš kurį atsiveria triumfuojantis kelias“, – taip bičiulio kūrybą įvertino A. Liutkus viename garsiausių savo straipsnių „Kaip gyvena ir dirba mūsų dailininkai? Skulptorius Antanas Mončys“, išspausdintame 1962 m. kovo 7 d. žurnale „Dirva“, kuris leistas Klivlande, Ohajo valstijoje (JAV).

Paroda „Antanas Liutkus (1906–1970). Antanas Mončys Prancūzijoje“. Antano Mončio namų-muziejaus nuotrauka
Paroda „Antanas Liutkus (1906–1970). Palanga (1937–1938)“. Antano Mončio namų-muziejaus nuotrauka

Tokių publikacijų apie lietuvių šviesuomenę A. Liutkus paskelbė ir daugiau, mat pokario metais gyvendamas Prancūzijoje jis neapleido savo diplomatinio kelio ir toliau rūpinosi Prancūzijoje gyvenančiais lietuviais, padėjo pabėgėliams, atstovavo Lietuvai įvairiose prancūzų valdžios institucijoje ir išeivių organizacijose. 

Kaip mena jo sūnus, taip pat diplomatas Perkūnas Liutkus, tėvas visą laiką bendravo su keliomis dešimtimis to meto lietuvių: svečiuose nuolat lankydavosi diplomatas Petras Klimas (1891–1969), rašytojas Jurgis Savickis (1890–1952), poetas Jonas Aistis (1904–1973), dailininkas Adomas Galdikas (1893–1969), grafikas, skulptorius, vitražistas Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997), dailininkas Albertas Veščiūnas (1921–1976), semiotikas Algirdas Julius Greimas (1917–1992) su žmona Onute ir įdukra Ada Martinkus ir kt. „Bet maloniausia jam būdavo vakarieniaujant valgyti silkes su bulvėmis kartu su savo senais draugais dailininkais iš Lietuvos: tapytoju Pranu Gailiumi (1928–2015), grafiku Žibuntu Mikšiu (1923–2013) ir ypač su bičiuliu skulptoriumi Antanu Mončiu“, – atsimena Perkūnas Liutkus.

A. Mončio namų-muziejaus galerijoje ir muziejaus prieigose atidaromos dvi Antano Liutkaus fotografijų parodos – tai istorinės akimirkos. Galerijoje eksponuojama paroda „Palanga (1937–1938)“ vaizduoja smagias ir romantiškas A. Liutkaus užfiksuotas tarpukario kurorto akimirkas. Ši paroda bus eksponuojama iki birželio 6 dienos.  

A. Mončio namų-muziejaus prieigose parengtoje parodoje „Antanas Liutkus (1906–1970). Antanas Mončys Prancūzijoje“ eksponuojamos per XX a. 5–8 deš. A. Liutkaus darytos fotografijos.  Projekto, kurio dalimi tapo ir šios fotografijos parodos, idėja „Sveikinimai ir pasisveikinimai“ padiktavo pirmąjį abiejų asmenybių, bičiulių susitikimą jubiliejiniais metais Palangoje, susitikimą savo darbų ir kūrybos kalba. Ši paroda veiks iki vėlyvo rudens – lapkričio mėnesio.

Šįkart dėl karantino metu galiojančių apribojimų nuspręsta nerengti parodų atidarymo, meno gerbėjai kviečiami savarankiškai apžiūrėti A. Liutkaus fotografijas ir iš jose užfiksuotų akimirkų susikurti savo pasakojimą. Tai bus galima padaryti parodų veikimo laikotarpiais – iki 2021 m. birželio 6  dienos ir lapkričio 5 dienos.

Antano Mončio namų-muziejaus informacija

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite