Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 05 01

Aušra Čebatoriūtė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Pašvęstųjų simpoziumas – renginys, kvietęs bendrystei

Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka

Balandžio 29 d. Vilniaus Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) vienuolyne vyko vienuolių bei pašvęstojo ir evangelinio gyvenimo institutų narių simpoziumas.

Renginio pradžioje sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė Lietuvos vyskupų konferencijos Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas vysk. Linas Vodopjanovas OFM ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Simpoziumo metu susirinkusieji klausėsi trijų itin laukto svečio – Cistersų ordino generalinio abato t. Mauro-Giuseppe Lepori pranešimų apie pašvęstąjį gyvenimą šiandienos iššūkių akivaizdoje. Taip pat kartu meldėsi dieninę ir vakarinę liturgines maldas, lankėsi prieš metus duris atvėrusiame Lietuvos Krikšto muziejuje.

Pašvęstųjų simpoziumo kulminacija – šv. Mišios, kurioms vadovavo nuncijus J. E. arkivysk. Petaras Antunas Rajičius. Jose dalyvauti buvo kviečiami visi norintieji melstis kartu. Renginį vedė ses. Viktorija Voidogaitė CC ir br. Bernardas Verbickas OP.

Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Kauno arkivysk. Kęstutis Kėvalas. Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Mauro Giuseppe Lepori. Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Br. Bernardas Verbickas OP. Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Ses. Viktorija Voidogaitė CC. Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Kauno arkivysk. Kęstutis Kėvalas ir Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Mauro Giuseppe Lepori. Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Kun. Vincentas Lizdenis. Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Nustebino dalyvių iš kontempliatyviųjų vienuolijų gausa

Renginio organizatoriai skaičiuoja, kad į Pašvęstųjų simpoziumą iš viso atvyko 206 dalyviai. Šiais metais džiugiai nustebino kontempliatyviųjų vienuolijų atstovų gausa. Iš 9 Lietuvos kontempliatyviųjų moterų ir vyrų vienuolijų sulaukta dalyvių iš 7: Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir šv. Bruno vienuolijos (14); Šv. Klaros seserų vienuolyno (5); Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų vienuolyno (4); Basųjų karmeličių ordino (4); Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregacijos (3); Šv. Pranciškaus Asyžiečio trečiojo reguliariojo ordino seserų vienuolyno (3);  Šv. Benedikto ordino (2).

Pašvęstųjų simpoziumo organizatoriai džiaugėsi ir aktyviu apaštalinių vienuolijų dalyvavimu. Renginyje dalyvavo net 20 seserų iš Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos, 17 iš Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos, po 14 iš Šventosios Šeimos seserų kongregacijos ir Kauno seserų benediktinių vienuolyno, 12 iš Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos, 10 Lietuvos šv. Kazimiero seserų, 9 Dievo Apvaizdos seserys.

Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
T. Mauro Giuseppe Lepori ir Kauno arkivysk. Kęstutis Kėvalas. Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Aptarė, su kokiais iššūkiais šiandien susiduria pašvęstieji

Viena iš pasirengimui komandos narių ses. Pranciška Bubelytė FDCJ teigė, kad itin įdomus buvo pasiruošimo Pašvęstųjų simpoziumui procesas, kadangi jame dalyvauja pašvęstieji iš įvairių vienuolijų: „Tai yra ypatingo kūrybingumo laikas, nes jo metu panaudojami talentai: vienas žmogus vienaip prisideda, kitas – kitaip… Mūsų komandą sudarė apie 15 žmonių, tarp jų – du vyskupai: tai vysk. Linas Vodopjanovas OFM ir vysk. Arūnas Poniškaitis OFS, kurie ne tik aktyviai dalyvaudavo susitikimuose, bet ir kartu stebėjo pasirengimo simpoziumui eigą.“

Pernai vykusio Pašvęstųjų simpoziumo tema ir programa buvo kuriama siekiant atliepti Bažnyčios Sinodo uždavinius. Todėl tąkart pašvęstieji ne tik klausėsi ses. Dominykos Slepikaitės DP ir t. Kazimiero Milaševičiaus OSB skaitytų pranešimų, tačiau ir diskutavo grupėse. O šiais metais, norint pratęsti pernai pradėtas gvildenti temas, abatui Mauro-Giuseppe Lepori buvo siūloma pasidalinti savo mintimis apie iššūkius, su kuriais šiandien susiduria pašvęstieji, ir aptarti, ko vienuoliai gali tikėtis iš pasaulio ir ko pasaulis tikisi iš jų.

„Labai įdomu išgirsti apie tai, kaip šiandienos iššūkius mato tikrai intensyvų dvasinį ir bendruomeninį gyvenimą gyvenantis vienuolis, iš jo lūpų išgirsti, kaip jam viskas atrodo. Juolab kad t. M. G. Lepori yra tikras eruditas, įdomus kalbėtojas. Savo viešnagės Lietuvoje metu abatas susitiks su Tiberiados broliais, su broliais benediktinais, taip pat aplankys seseris benediktines Kaune bei Betliejaus seseris Paparčiuose. Jam svarbu pažinti, kuo gyvena pašvęstieji mūsų kraštuose“, – sakė ses. Pranciška Bubelytė FDCJ.

Jos teigimu, buvo labai teisingai pastebėta, kad tai yra bendrystės renginys: „Reikia pripažinti, kad po COVID-19 pandemijos didesniuosiuose Bažnyčios renginiuose gerokai praretėjo ir pašvęstojo gyvenimo atstovų gretos. Kadangi didelę pašvęstųjų narių dalį sudaro vyresnio amžiaus seserys, dėl ištikusių sveikatos negalavimų jų galimybės dažniau keliauti ar kitaip sutikti vienai kitą tampa vis sudėtingesnės. Todėl Pašvęstųjų simpoziumas yra nuostabi proga vienoje vietoje sutikti savo bičiules, bendraamžes, vyresnes ar jaunesnes seseris iš kitų vienuolijų, su kuriomis kažkada turėta bendrų sąlyčio taškų.“

Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Vakarinė Valandų liturgijos malda Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Vakarinė Valandų liturgijos malda Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Vakarinė Valandų liturgijos malda Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Vakarinė Valandų liturgijos malda Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume, Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume, Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Šv. Mišios Pašvęstųjų simpoziume Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka
Pašvęstųjų simpoziumas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2023 m. balandžio 29 d. Aistės Karpytės nuotrauka

Jai antrino ir Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rektorius ir vienuolyno gvardijonas br. Piotras Stroceńas OFM Conv., sakydamas, kad toks simpoziumas yra labai reikalingas pašvęstojo gyvenimo nariams: „Jis leidžia mums pamatyti, kaip augame Dvasioje, bendradarbiaujame dėl bendro tikslo. Dvasinis ugdymas ir formacija mums yra būtini. Ugdymas turi vykti nuolat, ir ne tik savo bendruomenėje, savo vienuolijoje, bet ir visoje Bažnyčioje. Tik taip galime pradėti galvoti plačiau – apie visą Bažnyčią, ne tik savo kongregaciją, ordiną ar institutą.“

Brolio vienuolio teigimu, net ir toks, vieną kartą per metus vykstantis, renginys duoda impulsą veikti naujai ir kitaip – pažvelgti ne tik į save, bet ir į savo vietą Bažnyčioje. „Toks susitikimas tikrai daro įtaką tiek pašvęstųjų bendruomeninei, tiek asmeninei formacijai. Simpoziumo metu galima pasisemti pakankamai daug minčių, kurias galima panaudoti savo dvasiniame ugdyme ir evangelizacijoje. Jeigu kam nors nepakaks to, ką išgirdo Pašvęstųjų simpoziumo metu, galės pasisemti daugiau iš t. M. G. Lepori knygos „Simonas pavadintas Petru. Dievu sekančio žmogaus pėdomis“. Ji – puikus tęsinys!“ – juokėsi pašnekovas.

Pokalbiui besibaigiant, ses. Pranciška dėkojo visiems, prisidėjusiems prie renginio įgyvendinimo: „Džiaugiamės, kad broliai konventualai pasisiūlė priimti Pašvęstųjų simpoziumo dalyvius savo bažnyčioje ir vienuolyno patalpose, o broliai pranciškonai svetingai sutiko ir rūpinosi t. Mauro-Giuseppe Lepori viešnage Lietuvoje, suorganizavo pažintinę ekskursiją. Taip pat esame dėkingi savanoriams pasauliečiams, jaunimui bei jų kuratorei ses. Loretai, uoliai talkinusiems simpoziumo metu. Tikimės, kad ši tarnystė pašvęstųjų bendrystės renginyje jiems taip pat bus savotiškas liudijimas bei apmąstymas.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite