2021 12 25

Arkivysk. Gintaras Grušas

bernardinai.lt

Žiūrėjimo ir skaitymo laikas:

2 min.

Patirkime tikrąjį Kalėdų džiaugsmą

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo proga tikinčiuosius sveikina Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Gintaras Grušas.

„Net Kalėdų šventės sūkurys lieka tiktai laikina pramoga, jei Kristaus nėra centre, jei nepatiriame jo artumo. Mes tai galime padaryti, tik jei leidžiame sau nurimti, išgirsti mums kalbantį Dievo žodį ir įsileisti jį į mūsų gyvenimo centrą. Patyrę tą meilę, galėsime ja dalintis su kitais – ko mums taip reikia šiandienos visuomenėje.

Todėl noriu palinkėti kiekvienam iš mūsų, kad patirtumėm tikrąjį Kalėdų džiaugsmą – patį Jėzų, ateinantį pas mus“, – linki ganytojas.