Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Pietų Vokietijoje – naujas lietuvių ekumeninis projektas

Improvizuotas altorius ant Birkenkopfo kalno Štutgarte (Vokietija). A. Digaitytės ir K. Genučio nuotrauka

Paskutinį gegužės sekmadienį Pietų Vokietijoje gyvenantys lietuviai rinkosi į pamaldas ant Birkenkopfo kalno Štutgarte švęsti Sekminių. Visus sukvietė ekumeninio projekto „Sielovada.de“ įkūrėjas Karolis Genutis. Apeigoms vadovavo kunigas Romualdas Liachavičius, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupo įgaliotas Vokietijoje rūpintis lietuvių sielovada.

Birkenkopfo kalnas dar yra vadinamas Monte Šerbelino (vok. Scherbe – šukė). Per karą Štutgartas buvo itin sugriautas. Pokariu valant gatves pastatų nuolaužos buvo vežamos ant šio kalno. Kartu čia galėjo patekti ir žmonių palaikai, pelenai. Dabar ant kalno, tarp buvusių namų fasadų dalių luitų, stūkso didžiulis metalinis kryžius, tarsi skaudus priminimas.

Vaizdas nuo Birkenkopfo kalno Štutgarte (Vokietija). A. Digaitytės ir K. Genučio nuotrauka

Kunigas R. Liachavičius Sekminių šventimą ant šio kalno pavadino simboliniu: „Sekminės – naujas įkvėpimas naujam gyvenimui. Mes pakilome iš karantino, iš suspausto kvėpavimo, pakilom ant to karų kalno, virš visų konfliktų, iškėlėme rankas ir ėmėme naujai alsuoti. Tam, kad taptum Žmogumi, reikalingas Dievo alsavimas. Dievas sukūrė žmogų iš mažosios raidės. Dievo dvasia moko mus būti Žmogumi. Ne homo sapiens. Žmogus pagal Dievo valią turi vardą, gali mylėti, slaugyti, globoti, atleisti, net už priešą melstis. Jis nėra tas, kuris žudo, keršija. Priimkite Dievo dvasią. Kam atleisite nuodėmes, jos bus atleistos, kam sulaikysite, bus sulaikytos. Sekminės yra daugiau nei šventė, jos išgyvenamos kiekvieno savaip. Tai momentas, kai prisimenama, kokiu keliu Dievas veda.“

Evangelikų liuteronų kunigas Romualdas Liachavičius. A. Digaitytės ir K. Genučio nuotrauka

„Sielovada.de“ vadovas K. Genutis papasakoja, kad šis projektas startavo 2019 m. spalio pradžioje piligriminiu žygiu už Vokietijos lietuvių dvasinį atgimimą. Tuomet žygeiviai įveikė 30 kilometrų, sujungdami du lietuvybe persmelktus, Vokietijos pietuose esančius miestus – Bad Viorishofeną. kuriame yra Šv. Kazimiero koplyčia ir buvusi lietuvių vyskupo Antano Deksnio rezidencija, ir Augsburgą, kur Alt Postwego gatvėje, buvusioje Hochfeldo stovykloje, pastatytas lietuviškas dėkingumo geradariams kryžius.

Projektas sieks suburti krikščionis Vokietijoje per ekumeninius susitikimus. Tai – „Atsinaujinimo diena“ sausio  mėnesį, piligriminiai žygiai Didįjį penktadienį ir per Atvelykį, vasarą  rengiama šeimų stovykla, kad tėvai galėtų vaikams liudyti ir perduoti tikėjimo darbus. Rudenį draugėn susibūrę skirtingų konfesijų krikščionys vėl leisis kartu į piligriminį žygį.

Ekumeninio projekto „Sielovada.de“ vadovas Karolis Genutis. A. Digaitytės ir K. Genučio nuotrauka

Anot K. Genučio, pagrindinis projekto tikslas yra skelbti Gerąją Naujieną: „Mes esame užsienyje, ir mūsų nėra daug. Todėl svarbu ir nuostabu, kai mes sujungiame tikėjimą ir kultūrą kartu. Evangelijoje pagal Matą cituojami Jėzaus žodžiai: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 16–20). Tai – mūsų projekto, taip pat ir mano, kaip žmogaus, tikslas.“

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

„Kviečiu jungtis prie mūsų visus, kurių dvasia atlieps į Lietuvos himno žodžius. Manau, Tautiškos giesmės žodžiai parašyti labai tvirtai, kaip tikėjimas ir kultūra – ir mūsų Lietuva turi eiti šia kryptimi. Tai mane uždega skelbti Gerąją Naujieną ne tik lietuviams, bet ir vokiečiams“, – sako K. Genutis.

Pamaldos ant Birkenkopfo kalno Štutgarte (Vokietija). A. Digaitytės ir K. Genučio nuotrauka

Krikščionišką projektą „Sielovada.de“ remia katalikų evangelizacijos bendruomenė Lietuvoje „Naujoji sandora“, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Augsburge reziduojantis kunigas R. Liachavičius bei krikščioniška radijo stotis Lietuvoje „XFM“.