2022 05 18

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

„Poezijos pavasarį“ – naujos A. Šimkaus, R. Brundzaitės, P. Norvilos ir D. Norkūno eilėraščių knygos 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos nuotrauka

Prieš „Poezijos pavasarį“, kasmetę poetų ir poezijos gerbėjų šventę, kuri šiuo metu šurmuliuoja visoje Lietuvoje ir už jos ribų, pasirodė naujos keturių poetų knygos, kurias išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Poetas, literatūros žurnalo „Metai“ vyriausiasis redaktorius Antanas Šimkus po ilgos pertraukos išleido eilėraščių rinktinę „Vakaras dega“, savo ketvirtąją knygą, Ramunė Brundzaitė, Jaunojo jotvingio ir Vilniaus miesto mero premijų laureatė, – antrąją, pavadinimu „Tuščių butelių draugija“, prieš keletą savaičių pasirodė Pauliaus Norvilos penktoji poezijos knyga „Nebe“. Kiek seniau išleista jaunojo poeto, vertėjo Dominyko Norkūno debiutinė eilėraščių knyga „Tamsa yra aštuokojis“.

Knygos viršelis

Antanas Šimkus, „Vakaras dega“ (dailininkė Deimantė Rybakovienė) 

Savo pirmąją knygą „Skradžiai“ A. Šimkus išleido 1999 m., antroji „Sezonas baigtas“ išėjo 2010 m., o 2012-aisiais – knyga vaikams „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“ Žurnale „Metai“ ir kitur spausdinama A. Šimkaus eseistika apie literatūrą, kultūrą ir žiniasklaidos padėtį. 

Ketvirtosios poeto knygos „Vakaras dega“ redaktorius, literatūros kritikas Valentinas Sventickas teigia: „Antanas Šimkus poeziją rašo taip, lyg nebūtų nei skaitęs, nei girdėjęs, kokias naujų kylančių bangų keteras gaudo nūnai populiarėjantys poetai. Žinoma, ir girdėjęs, ir skaitęs, bet vis tiek ramiai eina savo keliu.

Vis dėlto svarbu, kai eilėraštis nėra iš nieko. Būta, įsiminta, pajausta, norėta išsakyti. Išsisakoma be pasidraskymų, bet matykime, kad Antano Šimkaus poezijoje daug vėjo.

Knygos viršelis

Ramunė Brundzaitė, „Tuščių butelių draugija“ (dailininkė Dovilė Bagdonaitė)

Poetė R. Brundzaitė už debiutinę poezijos knygą „Drugy, mano drauge“ buvo apdovanota Jaunojo jotvingio ir Vilniaus miesto mero premijomis. Jos kūryba išversta į keliolika kalbų, ji kviečiama dalyvauti tarptautiniuose poezijos festivaliuose užsienyje.

Antrasis poetės eilėraščių rinkinys „Tuščių butelių draugija“ nuo pirmojo skiriasi kiek pakitusia estetine savivoka, išgryninta stilistika, naujais registrais ir temomis. Čia mažiau romantizavimo, susitelkimo į save, išryškėja ir socialinės temos: komercializuoti darbo santykiai, visuomenės požiūris į moterį, psichikos sveikata, priklausomybė nuo alkoholio, trauminės vaikystės patirtys.

Knygos viršelis

Paulius Norvila, „Nebe“ (dailininkė Deimantė Rybakovienė)

„Gal – dažnai, gal net per dažnai Pauliaus Norvilos poezijoje sutinkamas žodis.

Redaguodamas nemažai išbraukiau, bet šiek tiek gal ir liko.

O dabar štai galvoju: gal… Gal abejonė savimi ir yra tikroji mąstančio ir jaučiančio žmogaus savastis? Gal abejonė gyvenimo prasme ir yra gyvenimo prasmė? Ir gal veiklus abejojimas savosios poezijos prasme ir gimdo tikrą poeziją? Nes, kaip viename eilėraštyje sako poetas:

ir tik tu
ilgą teleskopinį vamzdį
apžiojęs
nematai
kas ten tavo viduj
nuo tavęs
nepriklauso“. 

Taip poetas Aidas Marčėnas, „Nebe“ knygos redaktorius, samprotauja apie penktąją Pauliaus Norvilos knygą.

Poetas yra išleidęs keturis poezijos rinkinius: „Septyni metų laikai“, „Kortų traukimas tėra tik dalis ritualo“, „Buitinė“ ir „Skaičiai“. Jis yra parašęs ir tris knygas vaikams: „Strykt pastrykt“, „Apie vieną Tokį Lokį“ ir „Viena galva mažiau“.

Knygos viršelis

Dominykas Norkūnas, „Tamsa yra aštuonkojis“ (dailininkas Jurgis Griškevičius)

Debiutinėje jauno savitą poetinį braižą turinčio poeto Dominyko Norkūno eilėraščių knygoje itin ryški įtampa tarp šiuolaikinės kultūros ir praeities. Jo eilėraščiai kalba apie XXI a. žmogaus siekį apčiuopti savosios tapatybės pulsą pasaulyje, kur žodžių ir simbolių reikšmės grimzta į persiklojančius kultūrinius kontekstus. 

Knygos redaktorius, poetas Antanas A. Jonynas atskleidžia jaunojo poeto kūrybos išskirtinumą, sakydamas, kad „jo poezija konceptuali, pasižymi originalia kultūrinių vaizdinių traktuote, nesiriboja išpažintine savianalize, siekia naujai įžodinti praeities gelmines patirtis ir įžvelgti virpesius po tariamai paviršutinišku dabarties spindesiu. Ir parašyta profesionaliai, su poetinės meistrystės paslapčių ir poetinės kalbos niuansų išmanymu. Įdomi, ekspresionistinių įtampų nestokojanti knyga“.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien