Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Popiežius: „Arkangelai yra mūsų pašaukimo broliai“

EPA nuotrauka

Šventieji arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rapolas yra tarsi mūsų pašaukimo broliai: jie stovi Viešpaties akivaizdoje, kad Jam tarnautų, Jį šlovintų, kad kontempliuotų Viešpaties veido šlovę. Tačiau Viešpats juos siunčia, kad palydėtų mus gyvenimo kelyje, sakė popiežius 2017 m. rugsėjo 29-osios rytmečio Mišiose Šventosios Mortos namų koplyčioje Vatikane. Šventasis Tėvas pasiūlė paprastą maldą, kad prašytume šventųjų arkangelų užtarimo. Svarbus jų vaidmuo mums, esantiems pakeliui kelyje  išganymo link.

Mes ir angelai turime tą patį pašaukimą: kartu bendradarbiauti Dievo išganymo plane, sakė popiežius šventųjų arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventės dieną.


Didysis Mykolas yra tasai, kuris kovėsi su Velniu, „didžiuoju slibinu“, senąja gyvate“, kuri trukdo gyventi, ji „suvežioja visą pasaulį“, kaip suvežiojo mūsų motiną Ievą, su įtikinančiais argumentais, o paskui – mums nupuolus, kaltina mus Dievo akivaizdoje.

„Imk vaisių, ragauk! Bus gera, sužinosi daugelį dalykų“. Ir šitaip gyvatė pradeda suvedžioti. Paskui Dievo akivaizdoje, mums nupuolus, meta kaltinimą: „Šitas nusidėjėlis; jis mano!“. Taip kalba šėtonas. Jis nugali viliodamas, o paskui priešais Dievą mus apkaltina. „Jis mano! Šį pasiimsiu su savimi“. Mykolas stoja į kovą su juo. Viešpats paprašė, kad kovotų su slibinu. Mykolas padeda mums, kurie šiame gyvenime esame pakeliui į Dangų, kovoti su juo, neleisti, kad mus suvedžiotų.

Mykolas stoja ginti Bažnyčią ir kiekvieną iš mūsų, kitaip negu Gabrielius, kitas šios dienos arkangelas, kuris neša gerąsias žinias: tasai, kuris Marijai, Zacharijui, Juozapui paskelbė išganymo žinią. Taip pat Gabrielius yra su mumis: jis padeda kelionėje, kuomet „užmirštame“ Dievo Evangeliją, kad Jėzus atėjo mūsų išganyti.

Trečiasis šiandien švenčiamas arkangelas yra Rapolas, tasai, kuris „eina su mumis“ ir kuris mums padeda mūsų gyvenimo kelionėje. Turime jo prašyti, kad mus apsaugotų nuo „suviliojimo žengti neteisingą žingsnį“.

Šventasis Tėvas užbaigė homiliją pamokydamas arkangelų užtarimo maldos:

„Mykolai, padėki mums kovoje; kiekvienas mūsų žino kokią kovą šiandien gyvenime kovoja. Kiekvienas iš mūsų žinome kokia yra pagrindinė kova, kurioje rizikuojame išganymu. Padėki mums Gabrieliau, atneški mums žinias, atneški Gerąją išganymo žinią, kad Jėzus yra su mumis, kad Jėzus mus išgelbėjo ir suteikė viltį. Rapolai, paėmęs už rankos palydėki mus, kad nepamestume kelio, kad neliktume vietoje. Kad visuomet eitume, tavo padedami.“

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite