2020 08 07

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Popiežius: atsisakyti karo ginklų, ypač atominių

Popiežius laimina vieną Hirošimos atominės tragedijos liudininkių 2019 m.
Popiežius laimina vieną Hirošimos atominės tragedijos liudininkių 2019 m. EPA nuotrauka

Popiežius laišku Hirošimos prefektūros gubernatoriui Hidehiko Yuzaki paminėjo 1945 metais rugpjūčio 6 d. įvykdyto atominio bombardavimo 75 metines.

Pranciškus laiške prisiminė, kad jis pats 2019 metų lapkritį kaip taikos piligrimas lankėsi Hirošimoje ir Nagasakyje ir kad savo apaštališkosios kelionės metu galėjo apmąstyti šiuose miestuose padarytus milžiniškus nuostolius žmonėms ir nuosavybei. Popiežius prisiminė ir pakartojo Hirošimoje ištartus savo žodžius: „Branduolinės jėgos naudojimas karo tikslais – amoralus, kaip ir turėti atominį ginklą yra amoralu.“

„Niekada nebuvo aiškiau, jog taikos suklestėjimui būtina, kad visos tautos sudėtų savo karo ginklus, ypač pačius galingiausius ir pavojingiausius, būtent atominius ginklus, kurie gali ištisus miestus ir kraštus sužlugdyti ir sunaikinti.“

Popiežius laiške išreiškė viltį, kad pranašiškas gyvų Hirošimos ir Nagasakio hibakusha (branduolinį bombardavimą Japonijoje patyrę asmenys) balsas ir toliau bus įspėjimas žmonėms dabar ir ateinančioms kartoms. „Jiems ir visiems, kurie darbuojasi vardan susitaikymo, tarsi savus kartoju psalmininko žodžius: „Savo giminių ir bičiulių labui sakysiu: „Tebūna tavyje ramybė!“ (Ps 122, 8).

Popiežius paminėjo Hirošimos atominio bombardavimo 75-ąsias metines ir tviterio paskyroje, primindamas, kad ištekliai, panaudojami ginklavimosi varžyboms, galėtų ir turėtų būti panaudojami tautų integraliam vystymuisi ir aplinkos apsaugai.