Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 02 05

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Popiežius: darysime viską, ką galime, ir lydėsime jūsų žingsnius taikos link!

Popiežius Pranciškus Džuboje 2023 m. vasario 5 d. EPA-EFE nuotrauka

Mišių Džubos Johno Garango mauzoliejaus aikštėje pabaigoje popiežius atsisveikino su Pietų Sudano tikinčiaisiais, dar kartą kreipėsi į visus ir dėkojo už tai, kad galėjo atvykti bei susitikti, įskaitant anglikonų primą ir Škotijos Bažnyčios moderatorių.

Šventasis Tėvas dėkojo krašto ganytojams, prezidentui ir kitiems valdžios pareigūnams, visiems prisidėjusiems prie jo kelionės surengimo, iš toli į Mišias atvykusiems maldininkams. Popiežius padėkojo už parodytą meilę, tikėjimą, kantrybę, daromą gėrį, aukojamą Dievui, nenuleidžiant rankų ir einant pirmyn. Pietų Sudano istorija susijusi su Sudanu, o šis su šventąja Juozapina Bakhita, buvusia verge, kurios kančia su Dievo malone tapo viltimi.

„Viltis yra žodis, kurį norėčiau palikti kiekvienam iš jūsų kaip dovaną, kuria galima dalytis, kaip sėklą, kuri duoda vaisių. Kaip mums primena šventosios Juozapinos figūra, viltis, ypač čia, siejasi su moterimis, todėl norėčiau padėkoti ir ypatingai palaiminti visas šalies moteris, – kalbėjo popiežius Pranciškus. – Su viltimi norėčiau susieti kitą žodį, tokį svarbų šiandien, ir visomis jėgomis linkiu ateityje: taika. Kartu su broliais Justinu ir Iainu, kuriems taip pat iš visos širdies dėkoju, atvykome čia ir toliau lydėsime jūsų žingsnius, darydami viską, ką galime, kad tai būtų taikos žingsniai, žingsniai taikos link. Šį susitaikymo ir taikos kelią norėčiau patikėti kitai moteriai, didžiausiai ir kartu mažiausiai, aukščiausiai ir kartu artimiausiai mums, kiekvienam iš mūsų. Ji yra mūsų švelnioji Motina Marija, Taikos Karalienė.“

Marijai, kuri Mišiose Džuboje buvo pagerbta kaip Afrikos Dievo Motina, popiežius patikėjo taikos reikalą ne vien Pietų Sudane ir Afrikos žemyne, kuriame daug tikėjimo brolių ir seserų kenčia nuo persekiojimų ir pavojų, nuo konfliktų, išnaudojimo ir skurdo.

„Dievo Motinai taip pat patikime taiką pasaulyje, ypač ten, kur vyksta karas, kaip kad kenčiančioje Ukrainoje, – pridūrė popiežius. – Brangūs broliai ir seserys, į Romą grįžtu nešdamasis jus dar labiau savo širdyje. Kartoju: esate mano širdyje, esate mūsų širdyse, viso pasaulio krikščionių širdyse! Niekada nepraraskite vilties. Nepraleiskite progos kurti taiką. Tegul viltis ir taika gyvena jumyse, tegul viltis ir taika gyvena Pietų Sudane!“

Tuoj po Mišių popiežius išvyko į oro uostą, kuriame jį, Kenterberio anglikonų arkivyskupą ir Škotijos Bažnyčios moderatorių dar kartą sutiko Pietų Sudano prezidentas. Po trumpos atsisveikinimo ceremonijos jų lėktuvas pakilo skrydžiui į Romą. Kaip nurodoma popiežiaus kelionės plane, po beveik septynių valandų skrydžio ir įveikus kone 5000 kilometrų, lėktuvas turi nutūpti Romoje sekmadienio pavakarę, šiek tiek po 17 valandos.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite