Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2022 02 27

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Popiežius: Dievas yra su mylinčiais taiką, o ne su tais, kurie naudoja smurtą

„Pastarosiomis dienomis mus sukrėtė tragiškas įvykis – karas. Ne kartą meldėmės, kad jo būtų išvengta. Ir toliau nepaliaujame melstis, iš tiesų dar karščiau meldžiame Dievą“, – sakė Pranciškus sekmadienio, vasario 27-osios, vidudienį ir dar kartą visus paragino kovo 2 d., Pelenų trečiadienį, melstis ir pasninkauti už taiką Ukrainoje. „Ši diena tebūna proga būti arti Ukrainos žmonių kančių, pajusti, kad visi esame broliai ir seserys, maldauti Dievą, kad baigtųsi karas.“

„Tie, kurie imasi karo, pamiršta žmogiškumą. Jiems nerūpi žmonės, jie nesigilina į konkretų žmonių gyvenimą, bet aukščiau visko kelia šališkus interesus ir valdžią. Jie remiasi velniška ir iškreipta ginklų logika, kuri yra labiausiai nutolusi nuo Dievo valios. Jie atsiriboja nuo paprastų žmonių, kurie nori taikos ir kurie – paprasti žmonės – visuose konfliktuose yra tikrosios aukos, brangiausiai sumokančios už karo beprotybę.“

Popiežius sakė, kad jis atsimena pagyvenusius žmones, tuos, kurie šiuo metu ieško prieglobsčio, motinas, bėgančias su vaikais. „Tai broliai ir seserys, kuriems būtina skubiai atverti humanitarinius koridorius ir kuriuos reikia priimti. Skaudančia širdimi dėl to, kas vyksta Ukrainoje – ir nepamiršdamas karų kitose pasaulio vietose, pavyzdžiui, Jemene, Sirijoje, Etiopijoje – kartoju: „Tenutyla ginklai!“ Dievas yra su mylinčiais taiką, o ne su tais, kurie naudoja smurtą.“

Popiežius: karas – politikos ir žmogiškumo pralaimėjimas

„Kiekvienas karas palieka pasaulį blogesnėje padėtyje, nei jis buvo. Karas yra politikos ir žmogiškumo nesėkmė, gėdingas pasidavimas, pralaimėjimas prieš blogio jėgas“, – rašė popiežius savo enciklikoje „Fratelli tutti“. Šiuos žodžius jis vėl pakartojo penktadienį ukrainiečių ir rusų kalbomis paskelbtoje žinutėje tviterio tinkle.

Ukrainos graikų apeigų katalikų Kijevo ir Haličo didžiojo arkivyskupo sekretoriatas skelbia, kad penktadienio vakarą popiežius Pranciškus paskambino arkivyskupui Sviatoslavui Ševčukui. Šventasis Tėvas išreiškė artumą su visa kenčiančia ukrainiečių tauta, patikino, kad meldžiasi ir daro viską, kas įmanoma, kad būtų atkurta taika. Pokalbio metu popiežius teiravosi apie padėtį Kijeve ir visoje Ukrainoje, apie vyskupų ir kunigų likimą labiausiai nuo puolimo nukentėjusiose vietovėse.

Arkivyskupo sekretoriato pranešime taip pat sakoma, kad Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas yra dėkingas popiežiui už jo apsilankymą Rusijos ambasadoje prie Šventojo Sosto ir tikisi, kad šis įvykis taps postūmiu dialogui siekiant nutraukti jėgos naudojimą.

Penktadienį popiežius Pranciškus nuvyko į Rusijos Federacijos ambasados prie Šventojo Sosto būstinę Romoje. Kaip informuoja Vatikano spaudos salės direktorius, daugiau nei pusvalandį trukusio vizito metu popiežius „išreiškė savo susirūpinimą dėl karo Ukrainoje“.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite