2021 12 04

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Popiežius Graikijos katalikams: maži, bet pasitikintys ir atviri

„Vatican news“ nuotrauka

Atėnų Šv. Dionizo katalikų katedroje šeštadienio pavakare Šventasis Tėvas susitiko su Graikijos katalikų vyskupais, kunigais, vienuolėmis ir vienuoliais, katechetais.

„Džiaugiuosi galėdamas susitikti su jumis žemėje, kuri yra dovana, visos žmonijos paveldas, ant kurio buvo pastatyti Vakarų pamatai. Mes visi tam tikra prasme esame jūsų šalies vaikai ir skolininkai“, – kreipėsi popiežius į susitikimo dalyvius. Šioje žemėje prasidėjo krikščionybės ir graikų kultūros susitikimas. Šio proceso pradininkas ir pagrindinis veikėjas buvo šv. Paulius. Popiežius priminė Apaštalų darbų knygos pasakojimą apie Paulių Atėnų Areopage. Sustokime ties šiuo epizodu, sakė Pranciškus, ir pamąstykime, kas mums, kaip Bažnyčiai, gali būti naudinga dabartinėje mūsų kelionėje.

Pirmas dalykas, kurio galime pasimokyti, – tai pasitikėjimas. Kai Paulius Areopage pradėjo skelbti Kristaus prisikėlimą, jis buvo išjuoktas. Tačiau apaštalas nenusivylė, nepasidavė pagundai skųstis, neatsitraukė. „Tokia yra tikro apaštalo laikysena – eiti pirmyn su pasitikėjimu, nebijoti netikėtų situacijų, nesiriboti tik tuo, kas įprasta ir kartojasi“, – sakė Pranciškus, ragindamas Graikijos katalikus, nepaisant savo bendruomenės mažumo, pasitikėti savimi. „Būdami maža Bažnyčia, tampame iškalbingu Evangelijos ženklu, liudijančiu Jėzaus apreikštą Dievą, kuris renkasi mažuosius ir vargstančiuosius, perkeičia istoriją paprastais nuolankiųjų darbais.“

Antras dalykas, kurio mus moko šv. Paulius, yra atvirumas, kito priėmimas. „Tai vidinis nusiteikimas, būtinas evangelizacijai“, – sakė Pranciškus. „Visų laikų apaštalų nuveikti darbai prasideda nuo atvirumo kitam žmogui, jo priėmimo.“

Popiežius linkėjo Graikijos katalikams tęsti šv. Pauliaus pradėtą darbą ir tai daryti su pasitikėjimu ir atvirumu – šiomis dviem vertybėmis, kurios padeda patirti Evangelijos džiaugsmą ir gėrėtis brolybės palaima.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Po katedroje vykusio susitikimo su nedidelės graikų katalikų bendruomenės ganytojais ir sielovadininkais, šeštadienio vakarą nunciatūroje popiežiaus dar laukė privatus pokalbis su Graikijoje tarnaujančiais jėzuitais.