Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 05 24

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Popiežius: mažose savo gyvenimo situacijose sekime didžių šventųjų pavyzdžiu

Popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija 2023 m. gegužės 24 d. EPA-EFE nuotrauka

Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams skaitytoje katechezėje apie apaštališko uolumo pavyzdžius popiežius priminė pirmąjį korėjietį kunigą kankinį šv. Andriejų Kimą Tegoną. Jo gyvenimas yra iškalbingas uolumo skelbiant Evangeliją pavyzdys, sakė Pranciškus.

Prieš du šimtmečius Korėjoje vyko labai žiaurūs krikščionių persekiojimai. Tikėti Jėzų Kristų to meto Korėjoje reiškė būti pasirengusiam paaukoti gyvybę. Nors krikščionims netrūko drąsos, jie turėjo imtis ir tam tikrų atsargumo priemonių, kad galėtų vykdyti savo misiją – skelbti Kristų ir didinti jo mokinių bendruomenę. Visų pirma reikėjo pasirūpinti, kad susitikimai su nepažįstamais žmonėmis nesibaigtų suėmimu. Dėl to krikščionys turėdavo iš anksto suderintus atpažinimo ženklus. Užmegzdamas pokalbį su asmeniškai nepažįstamu žmogumi Andriejus Kimas pusbalsiu paklausdavo: „Ar esi Jėzaus mokinys?“ Pasak Pranciškaus, čia ir glūdi krikščioniškosios tapatybės esmė. Krikščionis – tai tas, kuris yra Jėzaus mokinys.

Iš tiesų, kalbėjo popiežius, būti Viešpaties mokiniu reiškia sekti paskui jį, eiti jo keliu, visą gyvenimą atiduoti dėl Evangelijos. Krikščionis iš prigimties yra misionierius ir liudytojas. Kai žmogus stengiasi gyventi pagal Evangeliją, jis ne užsisklendžia savyje, bet liudija tikėjimą. Net jei supantis kontekstas nėra palankus, apaštališkuoju uolumu degantis krikščionis nesitraukia atgal. Tokio uolumo pavyzdį mums davė šv. Andriejus Kimas ir kiti Korėjos tikintieji. Jie įrodė, kad persekiojimų sąlygomis duotas Evangelijos liudijimas subrandina daug tikėjimo vaisių.

Šv. Andriejus ir kiti Korėjos kankiniai moko, kad net ir labai sudėtingose situacijose, kai atrodo, kad nėra vietos Evangelijos žiniai, mes neturime pasiduoti ir negalime atsisakyti to, kas mūsų krikščioniškame gyvenime yra svarbiausia – skelbti ir liudyti.  Tai yra mūsų kelias.

Popiežius sakė, kad, žinoma, kiekvienam iš mūsų gali kilti klausimas: „Kaipgi aš galiu evangelizuoti?“ Atsakymas – žvelgti į didžiuosius misionierius ir sekti jų pavyzdžiu savo mažosiose gyvenimo situacijose: šeimoje, su draugais kalbėti apie Jėzų, kalbėti apie Jėzų ir evangelizuoti džiaugsmo kupina širdimi. Tai daryti mus skatina Šventoji Dvasia. „Pasirenkime priimti Šventąją Dvasią per artėjančias Sekmines ir prašykime ją tos malonės, apaštališkos drąsos malonės, malonės evangelizuoti, visada skelbti Jėzaus žinią.“

Žmonės meldžiasi netoli Šešano mažosios bazilikos, Šanchajaus prieigose, Kinijoje. EPA nuotrauka
Dievo Motinos skulptūra netoli Šešano mažosios bazilikos, Šanchajaus prieigose, Kinijoje. EPA nuotrauka

Popiežius meldė Marijos, Krikščionių Pagalbos, užtarimo Kinijos katalikams

Trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius priminė, kad šią dieną, gegužės 24-ąją, kai Bažnyčia liturgijoje mini Švč. Mergelę Mariją, Krikščionių Pagalbą, kasmet minima ir Pasaulinė maldos už Katalikų Bažnyčią Kinijoje diena.

Šią dieną Kinijos katalikai pagerbia Dievo Motiną Šanchajaus Šešano šventovėje, dedikuotoje Marijai, Krikščionių Pagalbai.„Šia proga noriu užtikrinti, – sakė Pranciškus, – kad atsimenu mūsų brolius ir seseris Kinijoje, esu jiems artimas, trokštu su jais dalytis džiaugsmais ir viltimis. Ypač atsimenu kenčiančius ganytojus ir tikinčiuosius, melsdamas, kad visuotinės Bažnyčios bendrystė ir solidarumas teiktų jiems paguodą ir padrąsinimą. Visų prašau melsti Dievą, kad Geroji Naujiena apie nukryžiuotą ir prisikėlusį Kristų būtų skelbiama su visa savo pilnatve, grožiu ir laisve, duodama vaisių Katalikų Bažnyčios ir visos Kinijos visuomenės labui.“

Galiausiai prieš baigiamąjį palaiminimą popiežius taip pat pakartojo prašymą melstis už kenčiančią Ukrainą: „Šiandien melskime Mariją, Krikščionių Pagalbą, kad ji būtų arti Ukrainos žmonių.“

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite