Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 05 23

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Popiežius Pašaukimų šeimai: malda mus padaro Dievo veidrodžiais

Vengrijos katalikų dvasininkų ir pašvęstųjų susitikimas su popiežiumi Pranciškumi Šv. Stepono bazilikoje Budapešte, Vengrijoje, 2023 m. balandžio 28 d. EPA-EFE nuotrauka

Gegužės 22 dieną popiežius Pranciškus priėmė Pašaukimų šeimos, kurią įsteigė 1955 metais miręs ir prieš metus šventuoju paskelbtas italų kun. Giustino Maria Russolillo, narius. Kaip nurodo pats popiežiaus audiencijos dalyvių, kunigų ir pasauliečių asociacijos vardas – jų tikslas yra palydėti, puoselėti pašaukimus, kuriuos dovanoja Dvasia. Pranciškus pasidalijo keliomis įžvalgomis ta pačia tema.

Visų pirma pašaukimų globos misijai yra esminė intensyvi malda, kiekvienos krikščioniškos veiklos ir apaštalavimo šaknis. Tai, pasak Pranciškaus, turime visų pirma atsiminti – ne struktūros, o malda. Kodėl? Nes per maldą ir adoraciją Viešpats mus perkeičia, ir mes pradedame atspindėti Tėvo meilę tiems, kuriuos sutinkame gyvenimo kelyje, tampame naujais, džiugiais, šviesiais žmonėmis. Ir būtent tai, toks gyvenimo būdas ir gyvenimo pasirinkimas, yra pirmoji pagalba pašaukimams, ypač jaunų žmonių, kurie mūsų veiduose gali pamatyti džiaugsmą save dovanoti Dievui ir būti jo patraukti. Dažnai pašaukimai, ypač specialaus pasišventimo, gimsta tokiu būdu – sutikus kunigą, vienuolį, kuriame ryškus žmogiškumo grožis, nenugalimas džiaugsmas, širdies taika ir švelnumas. „Malda mus tokius padaro. Neapleiskime jos!“ – pabrėžė Pranciškus.

Kitas pašaukimų apaštalavimo elementas yra skelbimas, pamokslavimas, kvietimas. „Iš tiesų šiandienos kultūriniame kontekste, nykstant Dievo buvimo jausmui ir silpnėjant tikėjimui, gali atsitikti taip, kad asmenys, ypač jauni, nesugeba suprasti savo gyvenimo prasmės ir krypties, galbūt pasitenkina gyvenimu diena po dienos arba jį planuoja visai neklausdami savęs, koks yra jų tikrasis kelias, ką apie juos svajoja Viešpats. Matome poreikį evangelizuoti: skelbti Žodį, paprastai ir aistringai perteikti tikėjimo turinį, lydėti žmones dvasinio atpažinimo proceso metu“, – kalbėjo Šventasis Tėvas.

Trečias popiežiaus paminėtas elementas neatsiejamas nuo pirmų dviejų. Liudytojas ir evangelizuotojas taip pat yra misionierius: tai reiškia perduoti Evangelijos džiaugsmą, kalbėtis, būti arti šeimų, šalia kunigų, šalia visos parapijos.

„Brangūs broliai ir seserys, linkiu, kad visada būtumėte atvira erdvė, priimanti asmenis ir globojanti pašaukimus“, – audiencijos dalyviams, Pašaukimų šeimai, sakė popiežius.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite