Patinka tai, ką skaitote? Skaitykite ir ateityje skirdami kad ir nedidelę sumą mūsų darbui tęsti. Nepamirškite -> Paremti
Patinka tai, ką skaitote? Nepamirškite paremti.

2021 10 03

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Prieš aštuonerius metus pradėjo darbą Kardinolų taryba

„Vatican news“ nuotrauka

Popiežius rytojaus dieną po išrinkimo Romos vyskupu paskelbė apie Tarybos sudarymą ir tikslus: parengti Romos kurijos reformą ir padėti popiežiui vadovavimo visuotinei Bažnyčiai darbe.

Kaip skelbta, Kardinolų taryba, kurios narių skaičius keitėsi nuo 7 iki 9, jau parengė kurijos reformos projektą, laukiama, kad jį patvirtintų popiežius, paskelbdamas Apaštališkąją konstituciją.

Popiežius rugpjūčio pabaigoje pokalbyje su ispanų radiju COPE patikino, jog naujojoje konstitucijoje „Praedicate Evangelium“ jau nebus kitų ypatingų naujovių. Dar kelios kurijos dikasterijos bus sujungtos, pvz., Katalikiškojo ugdymo kongregacija su Kultūros taryba, Tautų evangelizavimo kongregacija su Naujojo evangelizavimo taryba, tačiau kitų naujovių nebus, pasakė popiežius, patikindamas, kad reforma vykdo ne jo norus, bet tai, kas buvo išsakyta kardinolų susitikimuose prieš konklavą. „Konstitucijoje nebus kitų naujų dalykų, o jei bus, tai bus antraeiliai dalykai“, – pasakė popiežius.

Nuo įsteigimo Kardinolų taryba posėdžiavo 38 kartus, paprastai penkis kartus kasmet. Po posėdžio, vykusio Vatikane 2020 m. vasarį, kiti dėl pandemijos buvo rengiami per internetą. Paskutinis nuotolinis posėdis įvyko rugsėjo 22-ąją, kitas turėtų įvykti galimai gruodžio mėnesį pagal įprastą priešpandeminį formatą, Vatikane dalyvaujant visiems tarybos nariams.

Pagrindinis paskutinio Kardinolų tarybos posėdžio dėmesys skirtas Sinodui apie sinodiškumą. Popiežius tą kartą sakė, jog norintiems geriau suprasti, ko jis siekia šiuo sinodiniu procesu, prasidėsiančiu po savaitės, sekmadienį, spalio 10 d., patartina pasigilinti į dvi jo pasakytas kalbas apie Vyskupų sinodą: 2015 m. minit šios institucijos 50-ąsias metines ir šių metų rugsėjo 18 dieną per susitikimą su Romos vyskupijos atstovais. Popiežius patikino, jog „svarbu (…) visai Bažnyčiai gyventi sinodiškai visais lygmenimis“.

Nuo pontifikato pradžios popiežius įsteigė Nepilnamečių apsaugos komisiją, Ekonomikos tarybą, Ekonomikos sekretoriatą, Valstybės sekretoriate įsteigė naują, trečiąjį, skyrių diplomatinio personalo reikalams ir tris naujas dikasterijas, kurioms perdavė buvusių kurijos tarybų ir žiniasklaidos tarnybų kompetencijas:

Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasteriją, kuri integravo buvusių dviejų Popiežiškųjų tarybų – pasauliečių ir šeimos – uždavinius; Dikasteriją plėtros klausimais, pavadintą Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija, į kurią inkorporuotos keturios buvusios Apaštalų Sosto tarybos: Teisingumo ir taikos, „Cor Unum“, Keliaujančiųjų ir migrantų bei Sveikatos pastoracijos; Komunikacijos diskasteriją, kurią su buvusia Popiežiškąja socialinės komunikacijos taryba sudaro visos pagrindinės Šventojo Sosto medijos: Vatikano radijas, dienraštis „l‘Osservatore Romano“, Vatikano TV, interneto tarnyba, taip pat fotografijos skyrius, leidykla ir spaustuvė.

Bažnyčiai visuose žemynuose atstovaujančią Kardinolų tarybą šiuo metu sudaro kardinolai Oscaras A. Rodriguezas Maradiaga (Pietų Amerika), Tarybos koordinatorius, Reinhardas Marxas (Europa), Seanas Patrickas O’Malley (Šiaurės Amerika), Oswaldas Gracias (Azija), Fridolinas Ambongo Besungu (Afrika) ir popiežiaus bendradarbiai Vatikane: Pietro Parolinas, Giuseppe Bertello ir Tarybos sekretorius vysk. Marco Mellino.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Pasak popiežiaus Pranciškaus, „jei pažvelgsime į eigą nuo pat jos pradžios, pamatysime, kad tai, ką kardinolai pasakė prieš konklavą, yra įgyvendinama iki pat dabar, reforma tęsiama žingsnis po žingsnio ir gerai“.

Kardinolų tarybos nuotolinis posėdis 2021 rugsėjo 22 d. „Vatican news“ nuotrauka

 

Patinka tai, ką skaitote?

Skaitykite ir ateityje skirdami kad ir nedidelę sumą mūsų darbui tęsti.

Paremkite