Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 05 09

Monika Kubiliūtė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Reggio Emilia ugdymo filosofijos atstovės: vaikas išreiškia save ir bendrauja 100 kalbų

Pexels.com nuotrauka

Reggio Emilia ugdymo sistema sukurta Italijos mieste Reggio Emilia po Antrojo pasaulinio karo, kai tėvai, mokytojai ir vaikai susibūrė ir padėjo drauge kurti visuomenę. Regio Emilia sistemos filosofija – tai novatoriškas ir įkvepiantis požiūris į ankstyvąjį ugdymą, kai vaikas vertinamas kaip unikali asmenybė, turinti didžiulį mokymosi potencialą.

Su vaiku reikia elgtis taip pat pagarbiai, kaip ir su bet kuriuo suaugusiuoju, suteikti jam daug saviraiškos ir realizacijos galimybių, o vaikų jausmams ir emocijoms skiriamas maksimalus dėmesys.

Dr. CLAUDIA GIUDICI ir SARA DE POI – ilgametę patirtį turinčios Reggio Emilia ugdymo filosofijos atstovės, savo žiniomis ir įžvalgomis besidalinančios su viso pasaulio priešmokyklinio ugdymo švietimo ekspertais. Šių metų balandžio 20–21 d. lektorės lankėsi ir Vilniuje vykusioje konferencijoje „Kelionė į vaiko smalsumą ir kūrybingumą: dialogas su „Reggio Emilia“ požiūriu“.

Dvi konferencijos dienas ekspertės Lietuvos švietimo atstovams pristatė Šiaurės Italijoje sėkmingai veikiančią Reggio Emilia vaikų ugdymo sistemą. Pašnekovės atskleidė šios ugdymo filosofijos esmę – kaip požiūris į vaiką prisideda prie ateities pasaulio formavimo.

Sakoma, kad Reggio Emilia (RE) sistemos praktikoje vaikai ir jų mąstymo būdas tampa vertybe. Kaip tiksliau tai paaiškintumėte? Ką reikštų taikyti ugdymo sistemą, kurioje vaikai ir jų mąstymo būdas nėra vertinami?

Claudia Giudici: Reggio Emilia ugdymo filosofijos centre yra vaikai, sąveikaujantys su kitais vaikais, su suaugusiaisiais, su pasauliu. Vaikai laikomi gebančiais nuo pat gimimo konstruoti savo mokymąsi ir ryšius su kitais. Laikantis tokio požiūrio, ugdymo įstaigoms tenka sudėtinga užduotis – konstruoti kontekstus, sudaryti sąlygas tinkamai auginti ugdymo santykius, kurie būtų palankūs vystytis įvairioms kompetencijoms.

Tokiomis mintimis apie vaiką ir vaikystę dalinamės ne tik su ugdytojais, bet ir su savivaldybės atstovais, ir su tėvais – visi kviečiami jaustis ir būti ugdymo proceso dalimi.

Sara De Poi: Nėra visai tikslu sakyti, kad Reggio Emilia ugdymo sistemoje vaikai yra projektų iniciatoriai. Stebėdami ir dokumentuodami vaikų mokymosi procesą, suaugusieji projektuoja patirtis, atsižvelgdami ir į mažųjų požiūrį, jų idėjas bei mintis, kurios susipina tarpusavyje ir padeda suformuluoti pedagoginius tikslus.

Pexels.com nuotrauka

Koks yra skirtumas tarp Reggio Emilia darželio ir kitų vaikų ugdymo įstaigų?

S. De Poi: Reggio Emilia ugdymo esmė yra pripažinti, kad nuo pat gimimo vaikas turi teisių ir kompetencijų. Jis išreiškia save ir bendrauja 100 kalbų (pavyzdžiui: žodžiai, jausmai, judėjimas, gimnastika, sportas, šokis, piešimas ir kt.). Vaikų mokymosi procesų stebėjimas ir dokumentavimas yra būtinas instrumentas norint, kad ugdymas derėtų su tuo, kaip mokosi mažiausieji, būtų ne statiškas ir griežtas, o galintis keistis, atsižvelgiant į vaikus ir jų kultūrą.

C. Giudici: Svarbų vaidmenį čia atlieka erdvės, kuriose vyksta ugdymas. Parengti, pasiūlyti ar atrasti vaikų kontekstai (architektūros objektai, interjero elementai, instrumentai, medžiagos) prisideda prie mokymo kokybės tiek pat, kiek ir mokytojai. Ne veltui Reggio Emilia ugdymo filosofijos kūrėjas Loris Malaguzzi, kalbėdamas apie ugdymo erdvę, apibūdino ją metafora „trečiasis mokytojas“.

Septintajame dešimtmetyje Reggio lopšeliuose ir darželiuose padarytas revoliucinis pasirinkimas: pedagoginį išsilavinimą turintiems auklėtojams partneriu paskirtas ir žmogus, turintis meninį išsimokslinimą (itališkai atelierista). To reikėjo, kad nuosekliai laikytumės idėjos, jog vaikai pažįsta pasaulį per 100 kalbų. Priešingai nei kitose ugdymo praktikose, kurios taip pat pripažįsta meninių disciplinų svarbą, Reggio sistemoje atelierista laikomas ne mokytoju, bet ugdytoju, kuris dirba sujungdamas pedagoginę ir meninę dimensijas, glaudžiai bendradarbiaudamas su mokytojais ir kitu darželio personalu (ugdymo vadovais, virėjais, padėjėjais). Taip solidarizuojamasi su vaikais, kurie ne skirsto žinias į disciplinas, bet tyrinėja pasaulį viską siedami.

Be to, atelierista, įnešęs į pedagoginę aplinką ir meninę dimensiją, padidino suvokimą, kad vaikų (taigi, ir visų žmonių) pažinimo būdas iš prigimties yra estetinis: estetika ir epistemologija yra sinonimai. Kaip sakė Batesonas: „Estetika – tai atsakas į jungiančias struktūras.“

Tradiciškai sakoma, kad taisyklės, kurias suaugusieji nustato vaikams, yra svarbios, nes leidžia jiems jaustis saugiai. Kur prasideda ir kur baigiasi vaikų padiktuotos taisyklės, o kur prasideda suaugusiųjų?

S. De Poi: Suaugusiajam visada tenka atsakomybė kurti ir naudoti taisykles, kurios leistų vaikui jaustis saugiai, bet tuo pat metu suaugusysis turi padėti suprasti šių taisyklių prasmę. Be to, vyresnieji turėtų skatinti suvokimą, kad mus supa kiti žmonės, ir būtinybę laikytis tvarkos bei tokio elgesio, kuris leistų darniai sugyventi kartu. Skirtumas kyla iš klausimo, ar suaugusieji nustato šias taisykles vaikams, ar vaikai tampa jų kūrimo ir suvokimo dalimi.

Pexels.com nuotrauka

RE darželiai pripažinti geriausiais pasaulyje. Kokiais kriterijais remiamasi vertinant, kuris darželis yra geriausias?

C. Giudici: Geriausio darželio pasaulyje vardą 1991 metais mums davė amerikiečių žurnalas „Newsweek“. Nežinome, pagal kokius kriterijus jis taip įvertino Reggio Emilia ugdymo įstaigas, bet žinome, kad kiekvieną dieną dirbame tam, jog kurtume ugdymo įstaigas, kuriose ugdymas iš tiesų būtų bendrasis gėris. Nuolatos ieškodamos inovacijų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigos kasdien stengiasi garantuoti gerovę visiems mūsų miesto vaikams bei šeimoms.

Vaikai atvyksta į darželius, mokyklas iš šeimų, kuriose auklėjimo tradicijos – dažnai netobulos ir traumuojančios – perduodamos iš kartos į kartą. Kaip jos dera su RE filosofija?

S. De Poi: Mūsų ugdymo įstaigos priima visus tėvus su jų skirtumais ir nelaiko jų auklėjimo nevykusiu. Kasdieniame dialoge mokytojai kviečia tėvus papasakoti apie savo ugdymo sampratą, sunkumus, abejones. Šie nuolatiniai mainai sukuria pasitikėjimu grįstą santykį, kuris padeda pagrindą pokyčiams.

Kokie tyrimai leidžia kalbėti apie RE darželių pranašumą?

C. Giudici: Bėgant metams, buvo atlikta daugybė tyrimų, jie davė skirtingų rezultatų, priklausomai nuo pasirinktų tyrimo metodų. Tačiau apibendrintai galėtume pacituoti Harvardo psichologą Howardą Gardnerį, savo knygoje „Five Minds for the Future“ kalbantį apie Reggio Emilia miestą kaip apie etinės bendruomenės pavyzdį, kurio šaknys slypi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Paminėsime tik keletą Gardnerio vertinimo kriterijų: tai savanorystės organizacijų ir į jas įsitraukusių miestiečių skaičius, didelis dėmesys politikai, nukreiptai į pamatines žmogaus teises (mokykla, sveikata ir t. t.), taip pat stebimi ypač geri visi socialinės gerovės rodikliai.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite