Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

Privatumo politika

Viešosios įstaigos „Bernardinai.lt“ duomenų privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis viešosios įstaigos „Bernardinai.lt“ (toliau – Bernardinai.lt) internetine svetaine www.bernardinai.lt, paskyromis socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, Youtube ir kt.), vykdant mokėjimus (skiriant paramą bankiniais pavedimais, per PayPal, Contribee ar kitas platformas) (toliau – Svetainė).

Bernardinai.lt gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Slapukai 

Mūsų Svetainėje yra naudojami slapukai – į Svetainės lankytojo kompiuterį siunčiami ir įdiegiami skaitmeniniai failai, pagerinantys naudojimosi Svetaine funkcionalumą, greitį bei renkantys nuasmenintus duomenis Svetainės lankomumo statistikai stebėti. Svetainėje gali būti naudojami šių rūšių slapukai:

  • Būtinieji – būtini tam, kad Svetainės lankytojai galėtų naudotis saugiai prieiga prie Svetainės bei visais Svetainėje esančiais funkcionalumais;
  • Veikimą gerinantys – šie slapukai renka informaciją apie Jūsų naudojimąsi Svetaine, atskiromis jos skiltimis ar funkcijomis, užfiksuoja ir šalina Svetainės ir/ar joje esančių funkcionalumų veikimo klaidas;
  • Statistiniai – šie slapukai renka nuasmenintus duomenis apie Svetainės lankomumą ir fiksuoja naudojimąsi ja;
  • Rinkodaros arba tiksliniai – šie slapukai padeda mums atlikti Jūsų užsakytų naujienlaiškių siuntimo Jums funkciją tol, kol esate užsiprenumeravę naujienlaiškių gavimą, o taip pat – rodyti Jums pasiūlymus ar kitą Jus dominti galinčią informaciją.

Jūs galite valdyti Svetainėje naudojamus slapukus, veikiančius Jums lankantis Svetainėje, per naršyklės nustatymus ir priimti ar atsisakyti bei ištrinti seniau priimtus slapukus. Kilus klausimams, susijusiems su Svetainėje naudojamais slapukais, galite kreiptis į mus el. pašto adresu [email protected] .

Paramos duomenys

Jums skiriant paramą Bernardinai.lt bet kuriuo iš Svetainėje nurodytų paramos būdų (https://www.bernardinai.lt/parama/ ), mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis (jei jie yra Jūsų pačių arba paslaugos tiekėjo nurodomi): 1. Jūsų vardas ir pavardė; 2. Jūsų gimimo data arba asmens kodas; 3. Jūsų elektroninio pašto adresas; 4. operacijos data; 5. operacijos suma; 6. paskirtis; 7. jei mokama kortele – paskutiniai 4 kortelės skaitmenys ir galiojimo data, taip pat kortelės rūšis (tipas); 8. Jūsų el. pašto adresas. Visus šiuos duomenis pateikiate Jūs patys arba tretieji asmenys: Jūsų bankas ar elektroninių pinigų įstaiga, kurioje turite sąskaitą.

Jūsų banko sąskaitos ar banko sąskaitos duomenų Svetainė nesaugo ir netvarko. Šiuos ir su jais susijusius duomenis tvarko ir saugo tretieji asmenys (payPal. PaySera, Contribee, bankai ar kitos finansinės mokėjimo įstaigos). Iš trečiųjų šalių gauti skiriant paramą gauti asmens duomenys yra tvarkomi tik tinkamo administravimo ir įgyvendinimo tikslais.

Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis

Jūsų apsilankymo Svetainėje surinkti statistiniai duomenys, gali būti tvarkomi, perduodami ar padaromi prieinamais Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics, Gemius Baltic, Facebook Ads ir panašiomis paslaugomis, funkcionalumais ar produktais).

Jūsų apsilankymo Svetainėje surinkti statistiniai, rinkodaros arba tiksliniai duomenys gali būti perduodami mūsų reklamos administravimo partneriui UAB „Digital Matter”. Jei Jums kyla klausimų dėl šių duomenų naudojimo, rekomenduojame susipažinti su UAB „Digital Matter” privatumo politika ir surinktų duomenų naudojimo principais.

Jungdamiesi prie Bernardinai.lt administruojamų socialinių tinklų paskyrų, Jūs sutinkate su šių socialinių tinklų paskyrų privatumo nuostatomis. Konkrečias socialinių tinklų privatumo politikas galite rasti atitinkamų socialinių tinklų (Facebook, Instagram, YouTube ir kt.) svetainėse internete. Mes prie socialinių tinklų administratorių surinktų Jūsų asmens duomenų prieigos neturime. Iš socialinių tinklų administratorių galime gauti tik statistinę informaciją apie socialinių paskyrų lankomumą. Kilus bet kokiems klausimams dėl socialinių tinklų renkamos Jūsų privačios informacijos, rekomenduojame tiesiogiai susisiekti su šių socialinių paskyrų administratoriais.

Naujienlaiškis

Norėdami prenumeruoti Naujienlaiškį, turite sutikti su taisyklėmis, nurodyti savo el. pašto adresą ir atlikti aktyvų veiksmą – paspausti sutikimo mygtuką. Taip pat turite galimybę bet kada prenumeratą nutraukti atlikdami aktyvų veiksmą – spausdami atsisakymo mygtuką pačiame Naujienlaiškyje.

Kandidatų į bendradarbius asmens duomenys

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums Svetainėje nurodytu elektroniniu paštu ar per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, CV, išsilavinimas, darbo patirtis ir kita informacija, jeigu nurodote) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate pateikdami juos mums, siekdami įsidarbinti Bernardinai.lt arba bendradarbiauti su Bernardinai.lt.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

Kandidatų asmens duomenis saugome tol, kol vyksta atranka į konkrečią poziciją. Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metus nuo atrankos į konkrečią poziciją pasibaigimo momento, nebent savo sutikimą atšaukiate anksčiau, ir jeigu taikytini teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino.

Asmens duomenis, gautus skiriant paramą Bernardinai.lt šioje privatumo politikoje nurodytais būdais ir priemonėmis, mes saugome tol, kol skiriate Bernardinai.lt periodinę paramą ir 1 metus nuo paskutinio Jūsų atlikto paramos pervedimo, nebent taikytini teisės aktai nustato ilgesnį saugojimo terminą.

Asmens duomenis, gautus Jūsų mums pateiktų užklausų metu, mes saugome tol, kol atsakome į pateiktą užklausą. Pateikus atsakymą, šiuos asmens duomenis toliau saugome 1 metus, nebent taikytini teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino.

Asmens duomenis, gautus Jūsų atliktos naujienlaiškio prenumeratos metu, mes saugome 3 metus nuo paskutinio naujienlaiškio atsidarymo ir suėjus šiam terminui automatiškai ištriname Jūsų duomenis tvarkomus tiesioginės rinkodaros tikslu, nebent savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros atšaukiate anksčiau.

Asmens duomenis, surinktus Svetainėje veikiančių slapukų Jums besinaudojant Svetaine, saugome 1 metus nuo paskutinio Jūsų apsilankymo Svetainėje, nebent yra atskiras Jūsų sutikimas ar nesutikimas su tolesniu Jūsų asmens duomenų saugojimu, ir jeigu taikytini teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų Svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus asmens duomenų Bernardinai.lt gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų, t. y. atsakyti į Jūsų pateiktas užklausas, siųsti Jums Jūsų užsakytus naujienlaiškius, sudaryti galimybes Jums naudotis visu Svetainės funkcionalumu ar atlikti Jūsų atranką į atitinkamą darbo poziciją Bernardinai.lt .

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Bernardinai.lt imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  • prašyti, kad Bernardinai.lt leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Bernardinai.lt tokiu atveju įgyja teisę reikalauti atlyginti protingas išlaidas, Bernardinai.lt patirtas dėl tokio Jūsų duomenų susisteminimo ir pateikimo Jums;
  • teisę atšaukti sutikimą;
  • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į VšĮ „Bernardinai.lt“ el. paštu [email protected] arba registruotu paštu adresu paštu VšĮ „Bernardinai.lt“, Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius, Lietuva, pateikiant savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Bernardinai.lt, gavę Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.

Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2023 m. kovo 6 dienos. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.

 

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu