Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 01 22

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Rekolekcijų savaitgaliai Utenos Dievo Apvaizdos seserų vienuolyne

Tito Valdo Ancevičiaus nuotrauka

Dievo Apvaizdos seserų kongregacija kviečia į gavėnios tylos rekolekcijų savaitgalius. Rekolekcijos vyks Utenos Dievo Apvaizdos seserų vienuolyne, jas ves ses. Dominyka Violeta Slepikaitė DP.

Kovo 3–5 d. „Mylėkite vieni kitus, kaip aš jus mylėjau“ (Jn 13,34). Šių gavėnios tylos rekolekcijų metu pažvelgsime, leisimės į Didžiojo Meilės įsakymo patirtį savo širdyje Dievo akivaizdoje. Evangelijoje pagal Joną jis yra apimtas Viešpaties artumo, šlovės, Jo savęs dovanojimosi viršūnės. Nors evangelistas Jonas 13-ame skyriuje neišskiria paskutinės vakarienės, tačiau parodo sudedamąją jos dalį – kojų plovimą, Dievo nusilenkimą iki žmogaus purvo. Šiame kontekste, norint gyventi Didžiuoju Meilės įsakymu, reikia būti tokiu mokiniu – pasilenkusiu į kitų dulkes. Tačiau pirmiausia mokinys pats turi leisti, kad Kristus nusilenktų iki jo egzistencijos purvo, jį apvalytų, nuplautų ir perkeistų, ir tik iš tokios meilės kyla mokinio įgalinimas (gr. agape) meilei kitiems.

Kovo 24–26 d. „Akedija – dvasinis bodesys. Mirtis ir prisikėlimas“. Šių gavėnios tylos rekolekcijų metu pažvelgsime, leisimės į savo dvasinio bodesio priežasčių pažinimą. Akedija klasikinės graikų kalbos terminas, kuris nusako atsainumą, nedėmesingumą, išsiblaškymą, apsileidimą, abejingumą. Kartais ši sąvoka gali būti „akedijos fenomenas“, ir jos raiška vartojama kalbant apie depresiją, liūdną nuotaiką, drąsos ar gyvenimo prasmės praradimą, nuovargį, nuobodulį (plg. Bianchi, 2013). Naujoji katalikų enciklopedija akediją įvardija kaip „dvasios nusilpimą, kur dvasia vangi, o kūnas sunkus. Šis dvasinis nuopuolis yra būdas išvengti akistatos su dvasine realybe, tai yra bandymas, todėl atsiranda abejingumas, nepastovumas, kuris yra drąsos, dažnai ir aktyvumo praradimo priežastis“.

Kovo 31–balandžio 2 d. „Viešpatie Jėzau Kristau, Gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio“. Šv. Izaokas Sirietis sako: „Pirmiausia išmok vertinti maldą kaip didžiausią turtą, ir nesunkiai įgysi visas dorybes. O apie tai blankiausią supratimą turi ir mažiausiai tegali pasakyti tie, kurie menkai tepažįsta Bažnyčios tėvų praktiką ir jų mokymo paslaptis.“ Šių savaitgalio tylos rekolekcijų metu pažvelgsime į nuolatinės maldos ištakas: kaip ji gimsta, kokia jos teologija ir kaip ji veda į širdies sutelktumą ir ramybę Dievuje.

Renginių afiša

Daugiau informacijos ir registracija čia.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite