Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 03 16

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Rusija ir Ukraina bus paaukotos Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai kovo 25 dieną

Fatima. EPA nuotrauka

Vakar vakare Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Matteo Bruni pranešė, kad kovo 25 d., minint Viešpaties Apreiškimą Švč. Mergelei Marijai, Romos Šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus atliks Rusijos ir Ukrainos paaukojimo Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai apeigas. Tai įvyks 17 val. Tuo pat metu Fatimoje šias apeigas atliks ir popiežiaus pasiuntinys kardinolas Konradas Krajewskis.

1917 m. birželio 17 d. apsireiškimo Fatimoje metu Dievo Motina Marija paprašė paaukoti Rusiją Jos Nekalčiausiajai Širdžiai, pridurdama, kad, jei šis prašymas nebus įvykdytas, Rusija ir toliau skleis savo klaidas po visą pasaulį, keldama karus ir persekiojimus.

Paaukojimo apeigos iki šiol jau buvo atliktos kelis kartus. Pijus XII 1942 m. spalio 31 d. Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai paaukojo visą pasaulį, o 1952 m. liepos 7 d. apaštališkajame dokumente „Sacro vergente“ – Rusijos tautas. 1964 m. lapkričio 21 d. Paulius VI, drauge su Vatikano II Susirinkime dalyvavusiais vyskupais, atnaujino Rusijos paaukojimą Nekalčiausiajai Širdžiai.

Popiežius Pranciškus Fatimoje. EPA nuotrauka

Atsiliepdamas į Fatimoje nuskambėjusį prašymą popiežius Jonas Paulius II 1981 m. birželio 7 d. per Sekmines Romos Švč. Mergelės Marijos bazilikoje perskaitė „Pasiaukojimo aktą“. Šis pasiaukojimas buvo dar kartą pakartotas 1982 m. gegužės 13 d. popiežiui lankantis Fatimoje.

1984 m. kovo 25 d. Šv. Petro aikštėje Jonas Paulius II, dvasiškai vienydamasis su viso pasaulio vyskupais, Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai patikėjo visas pasaulio tautas.

2000 m. birželį Šventasis Sostas atskleidė trečiąją Fatimos paslaptį. Sesuo Liucija, vienintelė iš trijų regėtojų vaikų sulaukusi brandos amžiaus, 1989 m. parašytame laiške patvirtino, kad 1984 m. atliktas Paaukojimo aktas atitiko Švč. Mergelės valią. 2000 m. apie tai paskelbė tuometinis Tikėjimo mokslo kongregacijos sekretorius arkivyskupas Tarcisio Bertone.

Kovo pradžioje, Rusijos agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje, į popiežių Pranciškų su prašymu paaukoti Rusiją ir Ukrainą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai kreipėsi Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai.

Trys piemenėliai 1917 m. Iš dešinės: Hiacinta, Frančesko Marto ir Lucija dos Santos. Wikipedia.org nuotrauka

Parengta pagal „Vatican News“ informaciją

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien