Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 01 14

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Sausio „Artuma“: dėl ko verkė popiežius Pranciškus?

Žurnalo „Artuma“ viršelis

Atverčiame naujus metus ir sausio „Artumą“, – su naujais klausimais, tikinčiojo kasdienybės svarstymais ir verkiančio Pranciškaus atvaizdu.

Popiežiaus ašaros – ir istorijos momentas, ir simbolis kiekvieno iš mūsų emocinių momentų, patiriamų dėl karo veiksmų Ukrainoje. Todėl ir ganytojo žodis šįkart – tiesiai iš Kyjivo, gruodį peržengusio 300 karo dienų slenkstį. Tai karštas ir bekompromisis Visvaldo Kulboko tikėjimo liudijimas apie žmogaus dvasios ginklus ir tai, kad Kalėdos „nepriklauso nuo žmonių valios ir nepriklauso nuo agresoriaus sprendimų. […] Karas turi savo malonės aspektą, nes išryškina būtent Gimstančią Šviesą, kaip kontrastą“.

Darius Chmieliauskas „Laiške skaitytojams“ atveria širdį ir svajoja, primindamas, kad laisvame pasaulyje šitai nedraudžiama – „Net jeigu kartais reikia ir verkti dėl savo svajonių“.

Popiežiaus maldos intencijos sausį – „kad ugdytojai būtų patikimi liudytojai, mokantys ne konkurencijos, o brolybės ir pirmiausia padėti jauniausiems ir pažeidžiamiausiems“; kaip jau įprasta, jas savo komentarais žmogiškai sušildo tėvas Antanas Saulaitis SJ.

„Gausūs vienybės daigai 2022-aisiais“ – Saulenos Žiugždaitės komentaras apie praėjusiais metais išryškėjusias vienybės iniciatyvas, o kunigas Artūras Kazlauskas Obl. OSB tęsia Mišių katechezę, kuri šįkart skirta visuotinei (tikinčiųjų) maldai – „už“ ir „su“ kitais – bei pasakoja apie svarbą ugdyti bendruomenę „visuotiniam ir bažnytiniam kvėpavimui“.

Atėjus sausiui, ir vėl – sausio 27-ąją – prisiminsime mūsų palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Skaitytojų dėmesiui pateikiamos išmintingos, atviros (ir dėl to patraukiančios) mintys iš 1911-ųjų vasaros, kai vyko pirmosios rekolekcijos Žemaičių vyskupijoje lietuvių kalba, kuriose ne vienas rasime atramą.

Išskirtinis numeryje – Pranciškaus interviu „Mes, nusidėjėliai, einame pirmyn“, taip pat ir apie Šventojo Sosto poziciją siekiant taikos ir supratimo, apie konkrečias pastangas bei paramą. „Kartais stengiuosi nekonkretizuoti, kad neįžeisčiau, o veikiau pasmerkiu apskritai, nors puikiai suprantama, ką smerkiu. Nebūtina, kad įrašyčiau vardą ir pavardę. […] Visi žino mano poziciją, kuri nepriklauso nuo to, ar Putinas yra įvardytas, ar ne“, – sako popiežius. Visą interviu vertimą rasite interneto svetainėje Artuma.lt.

Visiškai nauja tai, kad popiežius Pranciškus į atsakingas pareigas Vatikane paskyrė dvi profesinę kompetenciją turinčias moteris pasaulietes, o kitos dvi – vienuolė ir pasaulietė – paskirtos konsultantėmis Kunigų dikasterijoje. Ar kvalifikuotų, profesiškai pasirengusių moterų įtraukimo į Bažnyčiai svarbių sprendimų priėmimą sulauksime ir Lietuvoje? Popiežiaus poziciją apie moters vaidmenį Bažnyčioje ir lietuviškąją situaciją komentuoja žurnalistas Simonas Bendžius bei „Artumos“ redkolegijos narė dr. Irena Eglė Laumenskaitė.

Žurnalo rubrikoje „Veidu į vaiką“ – Kristinos Mišinienės ir dr. Nijolės Liobikienės tekstai, komentuojantys seksualinių nusikaltimų prieš vaikus situaciją, būtini perskaityti kiekvienam tikinčiajam ir bet kuriam žmogui.

„Angelų Sargų globoje“ – publikacija apie Šv. Angelų Sargų titulo bažnyčios parapiją Alytuje, tęsianti parapinėms bendruomenėms pažinti skirtų tekstų ciklą. Sovietmečiu ir atgimimo laikotarpiu šioje parapijoje tarnavo tokie kunigai kaip Lionginas Kunevičius (palaidotas šventoriuje), marijonas Pranas Račiūnas, salezietis Petras Dumbliauskas, Juozas Zdebskis, jėzuitai Sigitas Tamkevičius ir Antanas Gražulis.

Abejingų nepaliks ir tekstas apie Rugambus – vyrą ir nepaprastą jo žmoną iš Ruandos, kartu su vaikais nužudytus per Ruandos genocidą prieš tutsius. 2021 m. jų byla perduota Šventųjų skelbimo bylų kongregacijai.

„Pirmutinis poreikis yra būtent šis – kad tėvas būtų esamas šeimoje. Kad būtų arti žmonos, dalydamasis viskuo: džiaugsmu ir skausmu, sunkumais ir viltimi. Kad būtų arti augančių vaikų: kai jie žaidžia ir kai įsipareigoja, kai būna nerūpestingi ir kai įsibaiminę, kai būna kalbūs ir kai tyli, kai yra drąsūs ir kai bijo, kai klysta ir kai grįžta į teisingą kelią; tėvas visuomet turi būti esamas. Esamas nereiškia kontroliuojantis!“ – teigia popiežius toliau tęsiamose „Artumoje“ katechezių apie šeimą publikacijose („Tėvai ir motinos“).

Viltingo buvimo, švento, tikėjimo darbais paliudyto žengimo per 2023-iuosius metus – Dievo ir žmonių artumoje.

Parengė Rūta Lazauskaitė.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite