2020 07 12

Rūta Šalaševičienė

bernardinai.lt

Žiūrėjimo laikas

4 min.

Sekmadienio meditacija. Derlinga žeme tampu ne savo, o Žodžio galia

Kiek neįprastas sėjėjas, apie kurį šiandien pasakoja Evangelija. Švaisto savo brangią sėklą visur, kur pakliuvo: ant uolos, tarp erškėčių… Argi neturėtų vertingo grūdo berti vien į derlingą žemę?

Tačiau Dievas savo Žodžio sėklos netausoja, sėja ją į visas mūsų gyvenimo situacijas, net ir pačias nepalankiausias.

O kaip tampama ta derlinga žeme, kuri neša šimteriopą derlių – juk Dievas kviečia į maksimumą?

Meditacijos autorė Rūta Šalaševičienė yra katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ koordinatorė.