2022 01 23

Justinas Ambrazas

bernardinai.lt

Žiūrėjimo ir skaitymo laikas:

6 min.

Sekmadienio meditacija. Džiaugsmas, kylantis iš Dievo Žodžio skaitymo

Šiandienos skaitiniuose matome dvi skirtingas žmonių grupes. Evangelijoje pagal Luką matome Jėzų ir sinagogos bendriją. Jėzus, perskaitęs pranašo Izaijo žodžius, paskelbia, kad šiandien išsipildė girdėti Rašto žodžiai. Jeigu užmestume akį į Evangelijos tekstą kiek tolėliau, pamatytume, kad visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais jo žodžiais. Tačiau jam pacitavus kitą, nepatogią Rašto vietą – visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino, išvarė jį iš miesto ir netgi norėjo nustumti jį nuo uolos.

Pirmajame skaitinyje iš Nehemijo knygos matome kunigą Ezdrą, skaitantį Įstatymą, ir visą Izraelį įdėmiai besiklausantį. Išgirdę Įstatymo žodžius, žmonės pravirko, kadangi suvokė, kad jų pasirinkimai, gyvenimo būdas prieštaravo girdimiems Rašto Žodžiams.

Kuo panašios ir kuo skiriasi šios dvi žmonių grupės?

Meditacijos autorius Justinas Ambrazas yra Vilniaus universiteto klasikinės filologijos absolventas