Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2022 10 09

Kun. Gabrielius Satkauskas

bernardinai.lt

Žiūrėjimo ir skaitymo laikas:

8 min.

Sekmadienio meditacija. Gailestingumo sakramentas

Šį sekmadienį Evangelijoje regime, kaip Jėzus pagydo dešimt raupsuotų vyrų – ir tai yra „mažojo Krikšto“ – Išpažinties – simbolis.

Kas yra raupsai Šventajame Rašte? Tai nuodėmės simbolis. Tie, kurie susirgdavo raupsais, turėdavo būti atskirti nuo visuomenės, gyventi atskirose stovyklose už miesto. Nuodėmė izoliuoja.

Per šį pavyzdį galime mąstyti, ką su mumis padaro nuodėmė. Žmogaus, kuris ją renkasi, siela tartum dvokia iš vidaus, jis atsiskiria nuo kitų. Tai yra blogis.

Bet mes žiūrime į Gerąją Naujieną, kuri ateina per Jėzų: yra vaistas. Yra Dievo gailestingumas, kuris gali nuplauti bet kokius purvus, pašalinti bet kokius raupsus.

Kunigas Gabrielius Satkauskas yra Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų kapelionas, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro sielovadininkas, Vilniaus krašto ateitininkų dvasios vadas

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite