2020 08 23

Milda Vitkutė

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Sekmadienio meditacija. Į ką remtis, kai turiu paremti kitą?

Šiandien Evangelija kalba apie pagrindą, ant kurio stovi Bažnyčia. „Tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės“ (Mt 16, 18).

Nors graikiškas žodis petros ir reiškia uolą, kai pagalvoji apie Petrą, jis nepasirodė kaip patikimiausias žmogus. Tai kodėl Petras? Ar tikrai į jį mums reikia remtis?

Jėzus vertina Petrą ne pagal žmogišką kompetenciją, bet pagal meilę Jam. Petras gauna pareigybę, kuri stipriai viršija jo jėgas, ir kad ją įvykdytų, turi leisti, kad Jėzus per jį veiktų.

Viešpatie, kai prireiks kitiems būti atrama arba kai atrodys, kad Bažnyčioje viskas griūva ir man reikia ją gelbėti, padėk prisiminti, kad kitą paremsiu tik tiek, kiek pirma leisiu Tau mane paremti. Nes geriausia, ką galiu duoti kitam – esi Tu.

Meditacijos autorė Milda Vitkutė yra ateitininkė, bernardinai.lt tekstų autorė ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos tikybos mokytoja.