2021 05 30

Rimas Šapauskas

bernardinai.lt

Žiūrėjimo ir skaitymo laikas:

2 min.

Sekmadienio meditacija. Ir tyliai melskis, ir garsiai liudyk

Turiu vieną pažįstamą, kuris kiekvienoje diskusijoje pacituoja šią Evangelijos pagal Matą eilutę: „Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“ (Mt 6, 6). Tuo jis nori pasakyti, kad Bažnyčia turi būti užsidariusi tarp savo sienų, būti „savo ribose“.

Bet Jėzus šio sekmadienio Evangelijoje sako ir štai ką: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios…“ (Mt 28, 19)

Kaip išspręsti šį „konfliktą“?

Meditacijos autorius Rimas Šapauskas yra aktorius, interneto ir TV laidų vedėjas.