Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2021 10 24

Kun. Alessandro Barelli SDB

bernardinai.lt

Žiūrėjimo ir skaitymo laikas:

5 min.

Sekmadienio meditacija. Išgydytas neregys – pavyzdys misionieriams

Bažnyčia švenčia Misijų sekmadienį – o šiandienos Evangelijos skaitinys labai tinka misijų temai.

Neregys prašo stebuklo ir, kai tampa išgydytas, pradeda sekti Jėzumi, skleisti Gerąją Naujieną, kurią ką tik pats patyrė. Jis yra tikras misionierius. Nes misija – tai evangelizacijos veiksmas. Taip pat ir kiekvienas krikščionis yra pašauktas būti misionieriumi, savo gyvenimu, žodžiais ir veiksmais skleisti Dievo valią ir žodį.

Būkime ir mes tokie, kaip tas išgydytas neregys, kuris sulaukė Jėzaus dėmėsio, patyrė Jo gerumą ir troško visa tai perduoti kitiems – šitaip tapdamas nuoširdžiu misionieriumi ir liudytoju.

Meditacijos autorius kun. Alessandro Barelli SDB yra vienuolis salezietis, Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktorius

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite