Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2021 04 25

Marijus Ilaras OP

bernardinai.lt

Vaizdo įrašo trukmė:

4 min.

Sekmadienio meditacija. Kaip būti gerais ganytojais?

Šios dienos Evangelijoje Jėzus sako: „Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę.“

Už avis – ne už kaimenę. Galima būtų galvoti, o koks skirtumas? Kaimenė – tai daug avių.

Skirtumas yra santykyje. Kai tau rūpi ne tik visos avys kartu, bet ir kiekviena atskirai, elgesys bus visiškai kitoks, negu jeigu tau rūpi kaimenė. Siekiant išsaugoti kaimenę, galima sakyti, tam tikri avių praradimai yra priimtini, jeigu tai išgelbės kaimenę, užtikrins jos gyvavimą. Bet jeigu kalbėsime, kad norint išgelbėti avis, reikia leisti daliai avių pražūti – skambės kažkaip negerai.

Gerasis Ganytojas, tuo tarpu, guldo savo gyvybę už avis. Mes, Kristaus mokiniai, esame taip pat kviečiami būti tais ganytojais – kiekvienas savo pašaukime, vis kitokiu būdu.

Meditacijos autorius Marijus Ilaras yra dominikonas pasaulietis.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite