2020 06 28

Dalia Mackelienė

bernardinai.lt

Žiūrėjimo laikas

4 min.

Sekmadienio meditacija. Kelionė Dievo link prasideda, kai tampame laisvi

Jau pirmasis šios dienos evangelijos sakinys tampa iššūkiu. „Kas myli tėvą ar motiną labiau už mane – nevertas manęs.” (Mt 10, 37)

Ar tai reiškia, kad Kristus ragina mažiau mylėti savo tėvus ar jų visai nemylėti, jei norime būti Jo verti?

Ši mintis galėtų sukelti liūdesį, pasipiktinimą ar visišką atmetimą. Tačiau taip, kaip plaukdami privalome palikti krantą ar mus prilaikančias rankas, taip ir kelionėje į Dievą turime leistis asmeniškai mums skirtu keliu, viduje laisvi nuo mums brangių ir mylimų žmonių.

Tada ir bendrystė su kiekvienu iš jų bus tikra.

Meditacijos autorė – Dalia Mackelienė yra Katalikų bendruomenės “Gyvieji akmenys” narė.