2021 10 17

Deividas Stankevičius

bernardinai.lt

Žiūrėjimo ir skaitymo laikas:

5 min.

Sekmadienio meditacija. Ko iš tiesų prašome Dievo?

Šį sekmadienį Jėzus kviečia apmąstyti valdžios ir galios siekį mūsų gyvenime.

Apaštalai Jokūbas ir Jonas kreipiasi į Jėzų: „Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime.“ Iš šalies tai atrodo ne kaip prašymas, o kaip reikalavimas. Tad galiu klausti savęs – ar kartais savo gyvenime, kai meldžiuosi, neužimu lygiai tokios pat pozicijos?

Maldoje, paprastoje dialogo su Dievu formoje, reikalingas nuolankumas, o ne valdžios deklaravimas. Ne atsistojimas į Dievo vietą, o savo, kaip Dievo bičiulio, vietos suvokimas – prašant tų dalykų, kurių man iš tikrųjų reikia.

Meditacijos autorius Deividas Stankevičius yra Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas