Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2022 10 16

Kun. Andrius Nenėnas OFM

bernardinai.lt

Žiūrėjimo ir skaitymo laikas:

5 min.

Sekmadienio meditacija. Linksmas palyginimas su rimta žinia

Šį sekmadienį Evangelijoje pagal Luką Jėzus pateikia palyginimą apie teisėją, kuris nesibijo nei Dievo, nei žmonių – ir apie našlę, kuri, engiama stipresnio žmogaus, bėga pas tą teisėją prašytis pagalbos.

Jėzus šiandien pirmiausia kalba ne apie socialinę neteisybę ar panašius dalykus. Jis mus kviečia melstis ir nepaliauti.

Palyginimas pristato juokingą situaciją: žmogus, kuriam niekas nerūpi, prašomas pagalbos galiausiai padeda kenčiančiai moteriai. Kas gi pramuša teisėjo kietą širdį? Jis suteikia pagalbą ne dėl to, kad pradeda Dievo bijoti ar žmonių drovėtis: jis tiesiog nori, kad ta įkyri moteris nebekvaršintų jam galvos ir „kad, ko gero, ji manęs neapkultų“ (Lk 18, 5).

Jėzus pateikia šį gyvenimišką pavyzdį ir sako: jeigu jau toks storžievis atsiliepė į našlės prašymą – tai pagalvokit, kaip Dievas, kuris yra mylintis Tėvas, neišgirs jūsų prašymų?

Kun. Andrius Nenėnas OFM yra vienuolis pranciškonas, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonas

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite