2021 11 21

Simonas Bendžius

bernardinai.lt

Žiūrėjimo ir skaitymo laikas:

4 min.

Sekmadienio meditacija. Netikėtas Valdovas

Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė ir Evangelijoje skaitomi Jo žodžiai „Mano karalystė ne iš šio pasaulio“ verčia klausti – kaip galėčiau šiandien įprasminti tokią skambią iškilmę?

Vienas iš atsakymų, šaunantis į galvą – tai mažumas. Šventasis Raštas mums nuolat rodo, kaip Visavaldis Dievas nuolat lenkiasi prie žmonijos, sakytume, nusižemina iki mūsų lygio. Galiausiai Jis pats tampa vienu iš mūsų, patiria žemiškus džiaugsmus ir vargus, miršta už mus, prisikėlęs kartu valgo ir bendrauja – na, o šiandien Dievas kviečia mus priimti Jį valgio ir gėrimo pavidalu. Neįtikėtina.

Tačiau būtent toks yra Valdovas, kuriam norisi tarnauti ir Juo pasitikėti. Valdovas, labiau ne sėdintis soste, o visur einantis su mumis – ir mūsų nepaliekantis.