Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2022 02 13

Vaidotas Mieželis

bernardinai.lt

Žiūrėjimo ir skaitymo laikas:

4 min.

Sekmadienio meditacija. Palaiminimų džiaugsmas

Šiandien skaitome Evangelijos žodžius apie tai, kaip Jėzus kartu su Dvylika nužengia nuo kalno ir palaimina ten susirinkusius žmones. Mes esame palaiminti – ir tai yra didelis džiaugsmas.

„Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės.“ Įsivaizduoju, kad tie žmonės verkia iš džiaugsmo – nes buvo Jėzaus išgydyti iš savo negalių ir rūpesčių.

O tu, Vaidotai, ko verki? Aš ir pats esu išgydytas, manęs nebeslegia praeities nuodėmių našta. Aš žinau, kad turime Gelbėtoją, kuris mus laimina. Tai yra pati geriausia žinia.

Meditacijos autorius Vaidotas Mieželis yra inžinierius, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos vyrų maldos grupės narys

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite