2021 02 14

Lina Šapauskienė

Rimas Šapauskas

bernardinai.lt

Vaizdo įrašo trukmė:

5 min.

Sekmadienio meditacija. Raupsuotojo tikėjimas

Šio sekmadienio Evangelija mums kalba apie Susitikimą. Pas Jėzų ateina raupsuotasis.

Čia galime matyti nesusipratimą – tais laikais raupsuotasis negalėjo ateiti prie sveiko žmogaus, nes raupsai būdavo baisi liga. Ja sergantys žmonės turėdavo izoliuotis ir, pamatę sveiką žmogų, iš tolo šaukti: „Aš nešvarus, neik artyn prie manęs!“

Bet šis raupsuotasis išdrįsta peržengti visas taisykles ir kreipiasi į savo vienintelę Viltį – Jėzų.