2021 02 07

Simonas Bendžius

bernardinai.lt

Vaizdo įrašo trukmė:

5 min.

Sekmadienio meditacija. Tai, kas įvyko sutemus

Evangelija pagal Morkų šiandien pasakoja apie Mokytojo viešojo veikimo pradžią Kafarnaume. Šiame miestelyje dedasi neįtikėtini dalykai – Jėzus Nazarietis stebuklingai išgydo moterį, o paskui, saulei nusileidus, – ir gausybę kitų ligonių bei demonų apsėstųjų.

Nežinau, kaip jums, bet man ši Naujojo Testamento ištrauka netenka dalies savo „galios“, kai ją girdžiu lempų apšviestoje bažnyčioje, pakiliai stovint ką tik užgiedojus linksmą „Aleliuja“. Man atrodo, tokias scenas būtų labai gerai skaityti ir įsivaizduoti naktį žvakių šviesoje, nutilus miesto triukšmui, užgesus telefonų ekranams.

Kad kur kas geriau suprasčiau, kokią dovaną tu ir aš esame gavę iš Viešpaties.

 

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu