2021 08 08

Kun. Andrius Nenėnas OFM

bernardinai.lt

Žiūrėjimo ir skaitymo laikas:

5 min.

Sekmadienio meditacija. Tikėjimas ir atvirumas

Šiandien vėl skaitome Evangelijos pagal Joną 6-ąjį skyrių. Šįkart Jėzus sako, kad Jis yra gyvoji duona, nužengusi iš dangaus – ir daugelis Jo klausytojų pradeda piktintis bei murmėti.

Išankstinis nusistatymas trukdo priimti Jėzaus žodžius, nors dar visai neseniai tie patys žmonės norėjo Jį paskelbti karaliumi. Tačiau Jėzaus misija ir planai – kitokie.

Skaitydami minėtąją ištrauką, galime klausti savęs: o kaip mes galėtume tikėti Jėzų ir Jį priimti?

Meditacijos autorius kun. Andrius Nenėnas OFM yra vienuolis pranciškonas.