Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2022 08 21

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Žiūrėjimo ir skaitymo laikas:

4 min.

Sekmadienio meditacija. Visada atviri vartai

Neįvardytas žmogus, kuris gali reprezentuoti kiekvieną iš mūsų, užduoda Jėzui klausimą: „Kas bus išganytas?“ Po šiuo klausimu slypi pamatinis žmogaus troškimas – būti su Dievu. Anksčiau ar vėliau kiekvienas susiduria su šiuo klausimu.

Verta atkreipti dėmesį, kad klausimas užduodamas Jėzui keliaujant į Jeruzalę, kur bus atbaigtas išganymo darbas, bus dovanota dieviško gyvenimo pilnatvė visiems žmonėms.

Vadinasi, galutinis ir neatšaukiamas atsakymas duodamas Velykų slėpinyje. Apaštalas Paulius Laiške kolosiečiams pirmame skyriuje rašo: „Dievas panorėjo Kristuje apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visa sutaikinti su savimi, darydamas jo kryžiaus krauju taiką, – per jį sutaikinti visa, kas yra žemėje ir danguje“ (Kol 1, 20).

Apreiškimo dėka žinome, jog Viešpats nori savo gailestingumu galutinai išgydyti sužeistas ir nužemintas širdis, visa tai, ką žmogus savo nežinojimu sugadino, – ir kad taip Viešpats atkuria naują pasaulį ir naują žmoniją, galutinai sutaikindamas juos savo meile.

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM yra vienuolis pranciškonas

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite