2022 03 18

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Šį sekmadienį Kaune bus švenčiama liturgija ukrainiečių kalba

 

Jau šį sekmadienį, kovo 20 d., 14 val. Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje Kaune liturgiją ukrainiečių kalba švęs kunigai iš Vilniaus. Kviečiami visi Kaune bei apylinkėse apsigyvenę ukrainiečiai.

Українська церква в Каунасі! Запрошуємо на регулярні Богослужіння українською мовою у місті Каунасі. Храм Григорія Мученика (Адреса: Papilio g. 7, Kaunas (Біля замку). 14:00 – Літургійна молитва у ваших.

Jeigu bus poreikis, šios pamaldos ukrainiečiams galės vykti reguliariai.

Nuo šio vakaro, kovo 18 d., 20 val., iki kovo 19 d. 8 val. naktinėje adoracijoje Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje už taiką Ukrainoje kviečia melstis Kauno kunigų seminarija.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kviečia į dar vieną maldos iniciatyvą: pakviečiant žmones atnešti jų parapijose apsigyvenusių ukrainiečių šeimų vyrų vardus, likusių Ukrainoje ir kovojančių už savo Tėvynės laisvę bei mūsų visų saugumą, ir tuos jų vardus skelbti sekmadienio Mišiose kviečiant visą bendruomenę melstis.

Gavėnios laiką Kauno arkivyskupija, kaip ir kitos krikščioniškos bendruomenės, išgyvena drauge su Ukrainos žmonių kančia. Ukraina tarsi sesė per nuotolį malda buvo apkabinta jau Pelenų trečiadienį pradedant gavėnią Kauno arkikatedroje. Nuo tada kiekvieną gavėnios trečiadienį Arkikatedra atvira per visą dieną Švč. Sakramento adoracijai specialia Kauno arkivyskupijos intencija kovą – už Ukrainą ir taiką pasaulyje.

Malda už taiką, už karo sustabdymą kaip broliškumo, solidarumo „virusas“ netruko pasklisti arkivyskupijos bendruomenėse: šios intencijos atsimenamos šv. Mišiose, o prieš jas žmonės meldžiasi Rožinį, adoruoja Švenčiausiąjį Sakramentą, patys pastebėdami, jog besimeldžiančiųjų vis daugėja. Parapijų skelbimuose kai kur iškart pradėta dalytis informacija apie galimybes, kaip padėti nuo karo siaubo bėgančioms motinoms, vaikams.

K. Kėvalas. Kauno arkivyskupijos nuotrauka

„Gavėnios laikas tapo ypatingas dėl prasidėjusio karo Ukrainoje. Karas yra ta dykuma, kurioje kaunamasi su priešu. Jėzaus, įveikiančio priešą pasninku ir malda, pavyzdys mums turi priminti ir mūsų pareigą, pasak popiežiaus Pranciškaus, sėti gėrio sėklas, daryti gera ir nepaliauti melstis“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas I Gavėnios sekmadienį, šia proga pakviesdamas įsitraukti į paramos akcijas Ukrainai bei kartu į krikščionišką laikyseną vengiant neapykantos kalbos viešojoje erdvėje ypač rusakalbių Lietuvos piliečių atžvilgiu.

Lionginas Virbalas. Kauno arkivyskupijos nuotrauka

Kovo 13-ąją už Ukrainos kančias melstasi Šiluvos bazilikoje, kur pamaldoms vadovavo keturi vyskupai. Čia homilijoje arkivyskupas Lionginas Virbalas pabrėžė, jog „žmonių kraujas, kančia, ašaros neklausia, ką tu galvoji, kokie tavo požiūriai, bet šaukiasi pagalbos, ir turime skubėti gelbėti“.

Susitikęs su arkivyskupijos kunigais konferencijoje Kaune kovo 16 d. arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį, kad karo situacijoje kunigai turėtų liktų savo vietose, su žmonėmis, ten, kur tarnauja. Tas pats buvo paliudyta apie Ukrainoje ištikimai tebetarnaujantį nuncijų arkivyskupą Visvaldą Kulboką, pranciškonų brolius, kurie yra likę su savo žmonėmis bombarduojamose vietovėse.

Šiuo metu Bažnyčiai keliaujant Sinodinį kelią arkivyskupas kviečia tęsti sinodinius susitikimus. Kai žmonėms neramu dėl vykstančio karo, dėl ateities, kai šitoks blogis siautėja, Bažnyčia dar labiau galėtų padėti burtis, kalbėtis.

Kauno arkivyskupijos Carito direktorius Arūnas Kučikas pristatė kunigams karo pabėgėlių situaciją Lietuvoje, kur jau įsteigti priėmimo centrai. Carito registracijos sistemoje yra 400 savanorių. 100 jų aktyviai veikia. Talkinama pabėgėlių moterų, vaikų priėmimo centre Kulautuvoje. Jau pirmosiomis karo dienomis į būsimą pagalbos poreikį Carite atsiliepta ruošiant humanitarinius paketus nuo karo bėgančioms šeimoms, kad tai bent šiek tiek palengvintų jų būtį. Kovo 17–18 d. Kaune, Papilio g. 5, kur įsikūrusi Carito organizacija bei kitos kurijos institucijos, vyko Lietuvos Carito kartu su visomis vyskupijomis organizuota humanitarinės pagalbos akcija – renkami daiktai ir priemonės Severodonecko miesto gyventojams. Daiktai renkami Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Kaišiadoryse.

Parapijose bendradarbiaujant su Caritu ieškoma galimybių, kaip suteikti pagalbą ukrainiečių šeimoms, nes tai gyvai sutelkia bendruomenę atjautai, paramai. Šiuo metu Kauno miesto parapijose jau priimta daugiau kaip pusė šimtų šeimų, dar antra tiek galės priimti artimiausiomis dienomis. Savo parapijų duris atveria ir mažesnių miestų bei miestelių parapijos bei vienuolinės bendruomenės. Be to, trumpalaikę prieglaudą karo pabėgėliai iš Ukrainos randa ir Kauno arkivyskupijos Svečių namuose, numatoma atverti ir Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centro, esančio Papilio g. 3, apgyvendinimo kambarius; Kauno kunigų seminarija numatė dalį savo patalpų skirti galimai atvyksiantiems vienuoliams ar kunigams iš Ukrainos.

Kauno arkivyskupijos informacija

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.