Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2021 04 10

XFM radijas

Skaitymo ir klausymo laikas

43 min.

Sielos verslo planas: patarimai, kaip puoselėti dvasingumą

Egidijus Stankevičius. XFM Radijo nuotrauka

XFM radijo laidoje „Sielovados namai“ Egidijus Stankevičius kalbėjo apie dvasingumo puoselėjimą mūsų gyvenimuose ir pateikė kelis patarimus, kaip pradėti kurti „verslo planą“ savo sielai.

Dievas mums dovanai suteikė sielą, į kurią turime investuoti savo pastangas keistis ir grąžinti Dievui patobulėjusią. Mums reikalingas „Sielos verslo planas“ tam, kad atkreiptume dėmesį į tai, kaip mes dvasiškai tobulėjame ir kaip galėtume toliau save tobulinti, kad išgirstume savo sielą. Kodėl tai vadiname „verslo“ planu? Todėl, kad į šį planą investuojame savo laiką, pastangas, veiksmus, darbus, siekius, tikslus, kurie nėra apsaugoti ir nuo įvairiausių rizikų ar net griūties. Kodėl reikia investuoti į tai? Todėl, kad ruošiamės amžinybei.

Pirmiausia turime suprasti, kas mums trukdo

Nors dvasingumas yra žmogaus sielos pašaukimas, mūsų kūnas yra materijos dalis, kuri mus dažnai traukia žemyn ir neleidžia dvasiškai tobulėti. Mes pastebime, kaip tai mums trukdo: mums nepavyksta susikaupti maldai, apima liūdesys, nerimas, pavydas, užverda aistros ir mes visuomet bandome išsivaduoti iš trukdžių. Negalime ramiai atsisėsti, padėkoti už dieną, pasidžiaugti tuo, kas vyksta už lango – visuomet koncentracija į iškylančią kokią problemą. Tai yra trukdžiai, kurie mūsų sielą patupdo į mūsų kūno kalėjimą. Siela paskęsta ir nugrimzta, aplinkos keliamuose reikalavimuose patenkinti kūną turtu, patogumais ir malonumais.

Nepaisant to, pats blogis duoda tam tikrų ginklų, kuriais galime susisiekti ir gyventi bendrystėje su juo. Baimė, nerimas ir pavydas ‒ trys pagrindiniai blogio ginklai, kuriais esame prie jo pririšti. Tai trukdo mums judėti į priekį. Per šiuos ginklus blogis turi kelią į mūsų širdį ir užvaldo mūsų kūną. Jis teikia mums tinginystę, kūniškus geismus, gašlumą, užvaldo mintis, teikia malonumus tam, jog nepradėtume dirbti su savimi, kad siela po truputėlį taptų neįgali ir visi sprendimai kuriuose Dievas kalba per sąžinę, liktų nepastebėti ar bent jau antraplaniai. Todėl mes turime suprasti, kad norėdami dvasiškai tobulėti, turime dirbti su savo kūnu, siekti valdyti savo kūną.

Į tiesioginę kovą su blogiu stoja krikščionybė. Mes, krikščionys, esame kariai, einantys į kovą su pačiais savimi, kad atsikratytume blogio ginklų. Tačiau patys vieni ne visada sugebame su savimi susitvarkyti ‒ mums reikia Dievo įsikišimo. Kristus prašo mūsų širdžių, o su jomis ir visų mūsų priklausomybių tam, kad visa tai perkeistų, palengvintų mano kovą su beprasmybe. Mūsų pirmasis žingsnis link to – tai apsisprendimas pradėti keisti save ir kelias bus lengvesnis, jeigu apsispręsiu mokintis iš Kristaus.

„Sielos verslo plano“ kūrimas

Visas krikščioniškas konfesijas vienija meilė Kristui ir malda. Remiantis šiais dviem dalykais vertėtų ir susikurti savo „Sielos verslo planą“.

„Savistebėsena“

Pirmas žingsnis į šio plano sukūrimą yra savęs stebėjimas. Kuomet mes sugebėsime pastebėti savo trūkumus, juos įvardinsime kaip trūkumus ir pateiksime Viešpačiui savo trūkumus, kurie trukdo mums dvasiškai tobulėti, mūsų visos priklausomybės bus išspręstos ir sutvarkytos.

Mūsų santykis su artimaisiais

Stebėdami save, mes turime peržvelgti tai, kaip elgiamės su žmonėmis, su kuriais būname: broliais, seserimis, artimaisiais, o net ir pirmą kartą sutiktais. Turime taikiai ir su didžiule pagarba žvelgti į kiekvieną sielą. Labai svarbu atsikratyti pykčio, pavydo ir nerimo dėl šių santykių. Dievas suteikė sielą tiek mums, tiek artimiesiems, tiek pirmą kartą sutiktiesiems, tad į šalia esantį žvelkime kaip į potencialų šventąjį ‒ jis bet kada gali pasikeisti, atsiversti ir pradėti gyventi Dievo meilėje.

Mūsų santykis su bendruomene

Bendruomenė yra mūsų stiprybė. Kaip automobilis turi akumuliatorių, kuris maitina automobilį elektra, taip bendruomenė yra mūsų akumuliatorius, kuris maitina mus, kad ir kas nutiktų. Tie, kas patyrėte bendruomeninės maldos galią, puikiai žinote, jog tas pojūtis yra nepakartojamas. Todėl šis santykis su bendruomene yra labai reikšmingas ir jį reikia branginti. Jeigu tokio santykio nėra – svarbu jį užmegzti ir tapti tam tikros bendruomenės dalimi, įdedant ir savo indelį į ją.

Santykis su netikinčiu žmogumi

Taip pat su didžiule pagarba reikia žiūrėti ir į kiekvieną sielą nepaisant to, ką ji išpažįsta ar kaip elgiasi. Kiekviena siela iki pat mirties turi galimybę atsiversti ir tapti Dievo darbininku, gaunančiu Jo atlygį.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Mūsų reakcija į sociumą apskritai

Stebėdami tai, kur mes esame ir kas mus supa, turime atkreipti dėmesį ir į tai, kaip mes atsiliepiame ir kaip išreiškiame pagarbą, nes pagarba kitam parodo tavo sielos grožį, tu esi gyvas visomis prasmėmis. Mus nuo gimimo formuoja aplinka, todėl mūsų suvokimas ir daiktų interpretavimas jau yra subjektyvus. Vadovaujantis Naujuoju Testamentu, turime stebėti kiekvieną ten esantį pavyzdį ir pritaikyti jį savo gyvenime.

Svarbu suprasti ir tai, kas esame mes

Tarp visų dalykų labai brangu yra ir tai, kas esame mes. Atkreipkime dėmesį, ar mes netrukdome savo aplinkai, ar mūsų pyktis nepykdo kitų, ar nerimas nekelia nerimo kitiems ir ar mūsų baimė neveda kitų į baimes. Šie trys dalykai baimė, nerimas ir pavydas yra užkrečiami. Tai yra sielos pandemija, kurią mes, krikščionys, turime tvarkyti ir valdyti. Mes esame žemės druska, tad ir darbais būkime žemės druska. Stebėkime save, įsivardykime sau, kas mes, kaip krikščionys, esame. Kur einame ir kur kviečiame eiti kitus.

Naujojo Testamento skaitymas

Vienas svarbesnių dalykų, siekiant keisti save, yra Naujojo Testamento skaitymas ir palyginimų prilyginimas savo gyvenime. Naujasis Testamentas yra krikščionių vadovėlis ir mes jį turime skaityti ne kaip istorinį kūrinį ar laukti iš jo stebuklo. Skaitymo esmė yra pritaikyti Naująjį Testamentą savo gyvenime, keisti savo gyvenimą pagal ten esančius pavyzdžius.

Dvasinės literatūros skaitymas

Be abejo, reikia skaityti ir kitą dvasinę literatūrą. Daugybė teologų, mąstytojų ir filosofų dirbo, gyveno, bandė ir  paaukojo savo gyvenimus tam, kad mums pateiktų tinkamą informaciją apie tai, kaip elgtis su savo kūnu ir siela, kad būtume meilės vaikai ir galėtume tinkamai atlikti meilės darbus.

Kitas žingsnis ‒ informacijos filtravimas

Siekiant save pakeisti, reikia išmokti atsirinkti. Skaitant reikia pasiimti tik tai, kas yra naudinga mūsų dvasingumui, o visa kita turi būti skirta paprastam domėjimuisi ‒ tai negali tapti pagrindu.

Mūsų siela ‒ kaip mums duotas molio gabaliukas, iš kurio prašoma pagaminti kažką gražaus. Mes gavome sielą, Dievo kūrybos gabalėlį, kurį turime atiduoti gražiai paruoštą ir nederėtų gražinti su žmogaus sukurtomis priemaišomis.

Mūsų kalbos filtravimas

Labai svarbu filtruoti ir turinį, kuris išeina iš mūsų. Reikia būti sąmoningiems, kalbėti su pagarba, kiekvienu žodžiu išreiškiant meilę šalia esančiam. Toks ir yra krikščionio pašaukimas – kiekvienu žodžiu pasakyti, jog mylime kitą.

Maldos gyvenimo tvarka

Kitas aspektas, kuris įprasmins „Sielos verslo planą“, yra maldos gyvenimo tvarka. Reikšminga turėti atitinkamą laiką, kada mes meldžiamės. Dvasios tėvai, kurie dirbo su dvasingumu, labai dažnai sakydavo, kad labai svarbu kūną įpratinti melstis atitinkamu laiku ‒ turėti tam tikrus laiko tarpus tarp savo darbų, kurie būtų skirti Dievui.

Dažnai esame mokomi melstis anksti ryte. Pats geriausias laikas tam yra nuo 5 iki 7 valandų ryto. Tai puikus laikas atsibudus atiduoti pirminę padėką už tai, kad pabudome, už tai, kad pradėsime dieną, kad turime galimybę keisti savo sielą ir melstis. Svarbu pasidaryti tarpus ir kas 3‒4 valandas per dieną, kurie būtų skirti trumpai maldai. Nereikia akivaizdžiai demonstruoti savo tikėjimo, užtenka ir ramiai nutilti, padėkoti Viešpačiui. Tuo metu galime ir išklausyti kokią giesmę. Tačiau svarbiausi periodai dienoje – tai rytas ir vakaras – gimimas ir mirtis. Jeigu ir kiekvieną vakarą keliausime į mirtį, padėkosime už viską, ką gavome – mūsų malda bus tinkama ir mes tinkamai kursime „verslo“ planą savo sielai.

Malda su vidine intencija

Kitas labai svarbus dalykas, dėl ko mes gyvename, dėl ko kuriame šį „verslo“ planą, yra malda su vidine intencija. Ši mūsų intencija negali būti reikalaujanti ir nuolat visko prašanti. Maldoje reikia išmokti priimti Dievo valią. Kristus sako: „Imk savo kryžių ir sek paskui mane.“ Vadinasi, turime priimti tai, ką Viešpats mums davė: ir problemas, ir artimųjų nelaimes, šeimoje ar darbe, ir įvairias nesėkmes. Be viso to, mes nesuprasime, kaip mums eiti į priekį. Tik su padėka ir dėkojimu Dievui mes sušvelninsime problemų gylį. Tad vidinė mūsų intencija turi išlikti visuomet tokia pati ‒ padėka Dievui už tai, kad esame. Visa tai veda į maldos būvį – į nepertraukiamą maldą mumyse.

Prisiminkite nuodėmės struktūrą

Kuriant savo „Sielos verslo planą“, svarbu pakalbėti ir apie nuodėmės struktūrą. Ją sudaro ir veiksmas, ir pats galvojimas apie nuodėmę. Nuodėmė yra mintyje, veiksme ir ketinime.

Negalvokime, kad, padarę nuodėmę bei išpažinę ją, jau jos nebepakartosime. Nuodėmė – tai sielos liga. Tai liga, kurią turime gydyti. Labai dažnai, išpažindami savo nuodėmes, mes pasakome tik paviršutinius dalykus. Pabandykime įsivaizduoti nuodėmę kaip medį. Išpažindami nuodėmę, dažnai parodome tik jos lapelius, o tas lapelis juk laikosi ant šakų, o šakos ant stiebo. Stiebas turi šaknis, kurios tvirtai įsikibusios į blogį, kuris maitina tuos lapelius – maitina mūsų nuodėmę. Todėl, kalbėdami apie išsilaisvinimą iš nuodėmės, turime kalbėti apie šaknų kirtimą.

Tik supratus visus iki šiol aptartus dalykus: kaip stebėti, keisti, kontroliuoti save, tik supratus, kaip kovoti su blogiu, įvardinant tai, mes galime pradėti kurti savo „Sielos verslo planą“. Tik tada galime prisotinti savo sielą Viešpačiu.

Parengė Skaistė Tumulytė

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.