Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 09 07

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Šiluvoje prasideda didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai

Atlaidų plakatas

Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai – Šilinės – prasideda jau šiandien, rugsėjo 7 d., ir tęsis visą oktavą iki rugsėjo 15 d.

Į Šiluvą kasmet keliasdešimt tūkstančių piligrimų suvažiuoja ne tik iš Lietuvos, bet ir įvairiausių pasaulio kraštų. Čia jie atvyksta brangindami ir tęsdami jau daugiau kaip 500 metų gyvuojančią unikalią lietuviškų atlaidų tradiciją (istoriškai pagrįsta, jog nuo XVII a. popiežius Pijus VI čia leido švęsti atlaidus visą aštuondienį, o sovietmečiu Šiluvon plūstančių žmonių nesustabdydavo net ir KGB užtvaros kiaulių marais). Šįmet čia bus prisimintas ir LKB Kronikos 50-metis. Atlaidų programa ir pamaldų tvarka – čia.

Taikos ir brolystės maldavimai

„Šiais metais ypač meldžiamės taikos intencija prašydami Gerąjį Viešpatį, kad padėtų Ukrainai išsaugoti laisvę ir nepriklausomybę. Meldžiamės ir už taiką bei ramybę mūsų širdyse, šeimose, mylimoje tėvynėje Lietuvoje. Todėl atlaidus ir lydės Mergelės Marijos litanijos kreipinys „Karaliene taikos, melski už mus“ – sako Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kviesdamas į Šilinių atlaidus, kurių tema šiemet „Visi esame broliai“, pagal naujausios popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Fratelli tutti“ mintį.

„Ji mus drąsina nuolat žvelgti į kitą žmogų kaip į savo brolį ar seserį, o į kitas tautas – kaip į didelę pasaulio šeimą, kurioje vieni kitiems privalome padėti ir vieni kitus gerbti“, – sakoma arkivyskupo vaizdo žinioje–kvietime.

Atlaidų dienos ir pamaldos

Šilines švęsime aštuonias rugsėjo dienas, o atvykstantys į atlaidus neiškeliauja tuščiomis – kiekvienam jie padovanoja ypatingos – įvairaus amžiaus, profesijų, tarnysčių, socialinės padėties žmones suvienijančios – bendrystės švenčiant šv. Mišias dažnai dar rudeniškos giedros nutviekstoje erdvioje, patogioje aikštėje.

Atskiromis dienomis kviečiamos šeimos, jaunimas, moksleiviai, mokslininkai, menininkai, kultūrininkai, žurnalistai, politikai, verslininkai, žemdirbiai, taip pat kariuomenė, teisėtvarkos ir teisėsaugos darbuotojai, kenčiantys ligas, vargą, įvairios organizacijos, ypač artimo meilės ir pagalbos srityse besidarbuojantys. Atskiras dienas švęs ir aktyviai tarnaujantieji Bažnyčioje (kunigai, vienuoliai bei kt.), o pagrindinį atlaidų sekmadienį rugsėjo 11-ąją švęsime Sinodiniu keliu pasukusios Bažnyčios dieną.

Atlaiduose per visą dieną nuo pat ankstyvo rytmečio iki vakaro sau patogiu metu galima dalyvauti šv. Mišiose pačiomis įvairiausiomis intencijomis, o pagrindinės iškilmės švenčiamos 12 val. su Lietuvos vyskupais. 11 val. ir 17.45 val. aikštėje bus sakomos katechezės. Per visą dieną bazilikoje vyksta Švč. Sakramento adoracija.

Po 18 val. vakaro šv. Mišių laiminami vaikai, kuriuos tėveliai atsiveža lankydami Šiluvą po dienos darbų. Asmeniškas ligonių palaiminimas teikiamas po pamaldų Artimo meilės ir sveikatos dieną (rugsėjo 9-ąją).

Rugsėjo 10-ąją, šeštadienį, kai švęsime Šeimų ir jaunimo dieną, 21 val. Šiluvos miestelį apjuos Žiburių procesija. Tai ne vieną sujaudinantis vėlyvo vakaro maldos kelias su Švenčiausiuoju Sakramentu, ypač patraukiantis jaunus žmones. Jaunimas (o ir visi norintys nepaisant amžiaus) tą šeštadienį kviečiami išbandyti ir gyvąją piligrimystę bei kelis kilometrus pagal senąsias piligrimystės tradicijas pakeliauti pėsčiomis.

Atvirumas

Pirmą kartą Šiluvos istorijoje bus švenčiama liturgija ukrainiečių kalba, tad kviečiame pasidalyti šia žinia su savo šeimose, bendruomenėse priglaustais Ukrainos karo pabėgėliais – jie turės galimybę rugsėjo 10 d. 16 val. Apsireiškimo koplyčioje melstis savo gimtąja kalba ir būti užtarti Šiluvos Dievo Motinos, kuriai mes dėkojame, kad buvome užtarti mūsų laisvės kovose ir viltyse.

Brolišką kvietimą siunčiame lenkų bendruomenei Lietuvoje, Lenkijoje ir kituose kraštuose, kad jie atrastų Šiluvą kaip piligrimystės centrą. Lenkų kalba šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo 9 d. 16 val. Apsireiškimo koplyčioje.

Daugybę žmonių, kurie prikaustyti ligos patale, yra slaugomi ar globojami, ribojami amžiaus, nepriteklių, darbo pareigų ar kitų rūpesčių, ar tiesiog dar nesiryžta piligrimystei į Šiluvą, žinia iš jos visuose Lietuvos ir pasaulio kampeliuose pasieks per tiesiogines transliacijas (dieną – nuo 11 iki 13.30 val., vakare – nuo 17.45 val. iki 19 val.): Kauno arkivyskupijos jutubo, Šiluvos šventovės feisbuko, „Marijos radijo“, Delfi.lt kanalais, o rugsėjo 11 d., sekmadienį, 12 val. per LRT.

Patarnavimai

Į atlaidus, ieškodami ramybės ir vilties, daug kas atvyksta norėdami susitaikyti su Dievu, rasti paguodos, patarimo, sustiprinimo žodį. Tai bus galima padaryti atliekant išpažintį ar palapinėje, pavadintoje „Turiu Tau laiko“, kur žmonės jau yra pamėgę galimybę betarpiškai pasikalbėti su neskubančiais dvasininkais, atsidedančiais vien šiai tarnystei atlaiduose.

Piligrimams pasirengę pasitarnauti jaunieji savanoriai, Kauno arkivyskupijos Caritas. Carito kiemelyje galėsime stabtelėti arbatos ir paremti karitiečių darbus.

Ir šiemet (jau trečius metus) broliškumo dvasia veiks daiktų mainytuvių palapinė „Prikelk naujam gyvenimui“, kurioje dalysimės religinės tematikos daiktais (knygomis, kryželiais ir pan.).

Rugsėjo 11 d., sekmadienį, Kraujo centro palapinėje greta Šiluvos aikštės bus galima dalyvauti kraujo donorytės akcijoje.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Kultūrinė ir dvasinė aplinka – kiekvienam

Į Šilines atvyksta ir labai laukiami visi, norintys pažinti ir kultūrinę, ir dvasinę aplinką ypatingoje Lietuvos vietoje Raseinių rajono miestelyje – vietoje, kurią pats Dangus pasirinko, prisiartino ir davė ženklą: čia visais laikais susirinkti ir garbinti Dievą, visiems drauge prašyti to, ko šiandien labiausiai reikia dėl visų bendro gėrio – taikos ir broliškumo. Šiluvoje galima atrasti ir režisieriaus Eimunto Nekrošiaus… kėdę – taip gimtinėje bendromis vietos bendruomenės ir menininkų pastangomis šiemet įamžintas jo atminimas.

Susitikime!

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybos informacija

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.